Teade
17.08.2020
Meede on taotlemiseks avatud e-prias 26.10.2020 kl 00.01- 06.11.2020 kl 23.59.

Meetmes jagatava toetuse kogumaht on 106 700 eurot.

Ootame taotlema Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ettevõtlusele suunatud projektidega.

Konsultatsioonideks alates 19. oktoobrist tegevuskeskuses leppige eelnevalt aeg kokku: info@kogu.hiiumaa.ee või telefonitsi.
Teade

14.10.2020

Taotluse tähtaegselt esitamata jäämisel e-PRIA tehniliste tõrgete tõttu, palume teavitada PRIA arengutoetuste osakonna klienditeenindusbürood 737 7678 või info@pria.ee

MTÜ Hiidlaste Koostöökogust

Mittetulundusühing Hiidlaste Koostöökogu on omavalitsuste, ettevõtjate, sihtasutuste ja mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille asutasid 30. juunil 2006. aastal 27 asutajaliiget. Hiidlaste Koostöökogu viib ellu Euroopa Liidu ühenduse algatusprogrammi LEADER.

Koostöökogu tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kohaliku elu arendamise eesmärgil. Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik. Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnast saab ülevaate siit.

 

Hiidlaste Koostöökogu eesmärgid on kirjeldatud põhikirjas

Majandusaasta aruanne