MTÜ Hiidlaste Koostöökogu pakub tööd LEADER tegevuskeskuse spetsialistile. Tööülesanne lähtub Hiiumaa integreeritud arengustrateegia elluviimisest. Töö seisneb LEADER tegevuste ning taotlusvoorude läbiviimises, aruandluses ja seires. Töösoovijalt eeldame: Koostöö-ja kohusetunnet; Head suhtlemisoskust; Soovituslikult kõrgharidust; Seadustest arusaamist; Projektitöö ja eelarve koostamise kogemust; Väga head inglise keele oskust kõnes ja kirjas, kasuks tuleb teise EL keele valdamine; Projektijuhile vajalike Loe edasi…

Vaata lähemalt

halulaeva juhtum riigikohtus 20 nov 19

Vaata lähemalt
  • Avaldatud: 10.08.2020

Palun leia aega ja vasta Hiidlaste Koostöökogu tööd puudutavale lühikesele küsimustikule !

Vaata lähemalt

Maaeluministeeriumi tellimusel on Eesti Maaülikool valmis saanud MAK vahehindamise aruande. MAK on antud juhul on Maaelu Arengukava, mille põhjal toimub maaelu toetamine Euroopa Liidu ja Eesti riigi ühisel rahastamisel. Kuna MAK periood algas aastase nihkega, siis ka vahearuanne valmis 2019. aastal. Meile pakub erilist huvi LEADER osa sellest aruandest, mille valmimisse andis Hiidlaste Koostöökogu oma Loe edasi…

Vaata lähemalt