Hiidlaste Koostöökogu MTÜ üldkoosolek 26. veebruar 2024 kl 17:00 HoStell Utoopias, Sadama tee 2, Kõrgessaare

 • Avaldatud: 16.02.2024

Kutse

Hiidlaste Koostöökogu MTÜ üldkoosolekule 26. veebruar 2024 kl 17:00 HoStell Utoopias, Sadama tee 2, Kõrgessaare, Hiiumaa ja Teams keskkonnas.

Koosoleku link saadetakse osalejatele 26. veebruar 2024

OLULINE INFO:
Seoses tagasi tulnud toetusrahadele teeb Hiidlaste Koostöökogu MTÜ juhatus üldkoosolekule ettepaneku avada lisa taotlusvooru 29. märts 2024 kahele meetmele, mis omakorda lükkab juba planeeritud aprilli toetusvoorud (meede 1 ja meede 2) edasi 20. mai 2024 – 31. mai 2024

Toetusvoor 29. märts 2024 – 8. aprill 2024
1. Meede 1 – Ettevõtete areng – taotlusvooru maht 70 000 EUR,
minimaalne toetussumma 5 000 EUR,
maksimaalne toetussumma 20 000 EUR. Investeeringud, välja arvatud ehitamine.
2. COVID-19 taastekava meede – taotlusvooru maht 12 391,42  EUR,
minimaalne toetussumma 1 000 EUR,
maksimaalne toetussumma 7 000 EUR

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Koosoleku mandaat. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine,​häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.​
 2. Koostööprojekti tutvustus heakskiitmiseks
  Koostööprojekti ettevalmistava projekti – Normandia – Hiiumaa
 3. 2024 aasta rakenduskavade muudatuste kinnitamine
  2024 vana perioodi rakenduskava
  Meede 1 Ettevõtete areng – meetmeleht
  Meede 6 COVID-19 taastekava meede – meetmeleht
  2024 uus perioodi rakenduskava
  Meede 1 Ettevõtluse arendamine – meetmeleht
  Meede 2 Kogukondade arendamine – meetmeleht
  Meede 3 Külastuskeskkonna arendamine – meetmeleht
  Meede 4 Organisatsioonide arendamine – meetmeleht
  Meede 6 Koostöö arendamine – meetmeleht
 4. 2024 hindamiskomisjoni kinnitamine
  Hindamiskomisjoni liikmete ettepanek
 5. ESF+ meetmelehe ja minitaotlusvoorude ajakava kinnitamine
  Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine – meetmeleht
  Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine – ajakava
 6. Muud küsimused
  Osalemine CLIMAAX projektis

Lisainfo ja materjalid: www.kogu.hiiumaa.ee  info@kogu.hiiumaa.ee
Materjalide lisamisel kodulehele anname sellest liikmetele eraldi emailiga märku.

Osavõtt on oluline, kui ei saa isiklikult osaleda, siis palun volitage kedagi enda eest.

Verno Soosalu

Juhatuse esimees