Taotlusvoorud

Registreeru konsultatsioonile: E-R 10:00-16:00 E-post: info@kogu.hiiumaa.ee

Aadress: Vabrikuväljak 1, Kärdla, II korrus Tuba 16 ja 17 (Sissepääs A, Sadama tänavalt)

Taotlusvoor 01.10.24 kell 10:00 kuni 18.10.24 kl 16:00. Avatud on meetmed 3 ja 4 

Meede 3 Külastuskeskkonna arendamine – Meede 3 meetmeleht

Meetme maht 100 000 eurot
Toetuse määr kuni 90%/60%
Minimaalne toetussumma 3 000 € – max 75 000 €

Käesolevast meetmest saab tegevusi ellu viia ainult ühisprojektina. Ühisprojekt on projekt, mis viiakse ellu 1–2-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid, füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning Hiiumaa Vallavalitsus

Meede 4 Organisatsioonide arendamine – Meede 4 meetmeleht

Meetme maht 70 000 eurot
Toetuse määr kuni 90%/60%
Minimaalne toetussumma 1 500 € – max 40 000 €

Käesolevast meetmest saab tegevusi ellu viia ainult ühisprojektina. Ühisprojekt on projekt, mis viiakse ellu 1–2-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d, füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning Hiiumaa Vallavalitsus

 

Varasemad taotlusvoorud: 20.05.24 kell 10:00 kuni 31.05.24 kl 16:00 olid avatud investeeringumeetmed 1 ja 2 

Meede 1 Ettevõtluse arendamine – Meede 1 meetmeleht

Meetme maht 300 000  eurot
Toetuse määr kuni 60%
Minimaalne toetussumma 5 000 EUR – maksimaalne toetussumma 200 000 EUR

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning MTÜ-d ja SA-d, kui nende tegevus on suunatud ettevõtlusele.

Eesmärk:
Hiiumaal on uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav ning uutele turgudele suunduv ettevõtlus.

Meede 2 Kogukondade arendamine – Meede 2 meetmeleht

Meetme maht 225 000  eurot
Toetuse määr kuni 90%
Minimaalne toetussumma 3 000 EUR – maksimaalne toetussumma 100 000 EUR
Taotlusvooru avamine: 20.05.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.05.24 kell 16:00

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d ja Hiiumaa Vallavalitsus

Eesmärk:
Hiiumaal on aktiivsed ja uuenduslikud kogukonnad.

 

Registreeru konsultatsioonile: 
E-post: info@kogu.hiiumaa.ee

Sissepääs Sadama tänavalt

Aadress: Vabrikuväljak 1, Kärdla,
II korrus Tuba 16 ja 17

Nõustamine: E-R 10:00-16:00