Taotlusvoorud

2022. aasta taotlusvoorud ei ole veel otsustatud seoses toetusrahade lõppemisega. Toimub meede 6 Covid taasterahastu 1 väike voor (hinnanguliselt 10 000 eurot) ja vbl tagasitulevate toetusrahade arvelt mingi meede, aga nende voorude toimumise aja ja mahu otsustab Üldkoosolek juunis 2022.
2022 aastal toimub uue perioodi strateegia koostamine, mis peab olema valmis MEM esitamiseks 2022 lõpus. Kutsume üles alates aprillist osalema strateegia koostamise seminaridest ja avalikest aruteludest. Uus rahastusperiood avaneb ilmselt optimistlikult arvates 2023 lõpus.

 

 

Meede 1_Ettevõtete areng  22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 280 000 eurot

Meede 2 Külaarendus  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 300 000 eurot

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 137 000 eurot

Meede 6. COVID-19 taastekava meede  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 144 687.20 eurot