Taotlusvoorud

2021.aasta sügisel plaanime avada taotlusvooru, kus avanevad meetmed

Meede 1_Ettevõtete areng (plaanis avada 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 280 000 eurot)

Meede 2 Külaarendus (plaanis avada 11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 300 000 eurot)

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond (plaanis avada 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 137 000 eurot)

Meede 6. COVID-19 taastekava meede (plaanis avada 11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 144 687.20 eurot)

Taotlusvoorud ja meetmete mahud kuulutame välja pärast seda kui PRIA on kinnitanud meie rakenduskava.