Taotlusvoorud

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu  2022. a. taotlusvoorudele kestvusega 27.10.2022 – 10.11.2022 kl 23.59-ni. Taotluste esitamine ja hindamine toimub e-PRIA keskkonnas. Projektitaotluste hindamine toimub orienteeruvalt  2022. aasta nädalal 50.

Toetustaotlusi võetakse vastu Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2025 meetmetele:

Meede 2 Külaarendus (mahuga 60 000 eurot)

Meetmesse 2 ootame taotlema Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsus.

Meede 6 COVID-19 taastekava meede (mahuga 10594.43 eurot)

Meetmesse 6 ootame taotlema COVID-19 ebasoodsa mõju leevendamiseks ning kriisideks valmisoleku tõstmiseks Hiiumaal tegutsevate ettevõtteid, vabaühendusi ja sihtasutusi.

 

Meetmelehed, taotlemise ja hindamise kord ning hindamiskriteeriumid, sh projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise kord, on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel https://kogu.hiiumaa.ee/abiks-taotlejale/taotluse-esitamine/

Rohkem infot projektide hindamisest leiad siit.

Palume teada anda hiljemalt 5. oktoobriks 2022 taotlustest, mille toetus ületab 50 000 eurot ja/või taotletakse kogukonnateenuse määratlust, et üldkoosolekul oleks võimalik enne taotlusvooru lõppu taotluste esitamine heaks kiita.

Toetustaotluste nõustamiseks Vabrikuväljak 1, Kärdlas palume taotlejatel registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, või telefonidel 5148385 ja 54640498.

Täiendavalt peab märkima, et hinnanguliselt jõuavad projektid PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuseni 2023.aasta jaanuaris. Tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 31. detsembril 2024.

 

2021.aastal toimunu:

Meede 1_Ettevõtete areng  22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 280 000 eurot

Meede 2 Külaarendus  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 300 000 eurot

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 137 000 eurot

Meede 6. COVID-19 taastekava meede  11.10.21 – 24.10.21 meetme mahuga 144 687.20 eurot