Taotluse hindamine

Taotluste hindamine toimub hindamiskomisjoni istungil, kus igal taotlejal on võimalus 10 minuti jooksul tutvustada lühidalt projekti ja vastata hindamiskomisjoni küsimustele. Istungi päevakava lepitakse eelnevalt taotlejatega ja hindajatega kokku.

Taotluste hindamist reguleerib Hiidlaste Koostöökogu töökord: Projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamise ja komisjoni töökord.

Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni liikmed:
Põhiliikmed :
Aira Toss MTÜ
Elmo Harjak ekspert
Ille Kivistu MTÜ
Kaja Antons ettevõtja
Kätlyn Kaevand avalik
Lia Rosenberg avalik
Omar Jõpiselg avalik
Sander Kopli ettevõtja
Tarmo Rajang ekspert
Terje Aus ekspert

Asendusliikmed
Agur Nurs ettevõtja
Andrus Maide ekspert
Argo Nurs MTÜ
Heli Hahndorf ettevõtja
Heli Üksik MTÜ
Liis Remmelg avalik
Matti Lüsi ekspert
Tiivi Lipp avalik