Taotluse hindamine

Taotluste hindamine toimub hindamiskomisjoni istungil, kus igal taotlejal on võimalus 10 minuti jooksul tutvustada lühidalt projekti ja vastata hindamiskomisjoni küsimustele. Istungi päevakava lepitakse eelnevalt taotlejatega ja hindajatega kokku.

Taotluste hindamist reguleerib Hiidlaste Koostöökogu töökord: Projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamise ja komisjoni töökord.

Hiidlaste Koostöökogu 2021 a. hindamiskomisjoni liikmed:
Põhiliikmed :
Aira Toss MTÜ
Elmo Harjak ekspert
Ille Kivistu MTÜ
Kaja Antons ettevõtja
Lia Rosenberg ekspert
Riho Rahuoja avalik
Sander Kopli ettevõtja
Tarmo Rajang ekspert
Terje Aus MTÜ, ekspert

Asendusliikmed:
Agur Nurs ettevõtja
Andrus Maide ekspert
Argo Nurs MTÜ
Heli Hahndorf ettevõtja
Heli Üksik MTÜ
Matti Lüsi ekspert
Omar Jõpiselg avalik
Tiivi Lipp MTÜ

Koit Kelder  Saarte KK