Taotluse hindamine

Meetmete hindamiskriteeriumid:

Hiidlaste Koostöökogu – toetuste hindamiskriteeriumid – 2024-2027+

Taotluste hindamist reguleerib Hiidlaste Koostöökogu töökord:

Hindamise töökord

Hiidlaste Koostöökogu 2024 a. hindamiskomisjoni liikmed:

2024 vana perioodi rakenduskava

Meede 1 Ettevõtete areng
Komisjoni liikmed:

Meede 6 COVID-19 taastekava meede
Komisjoni liikmed:

2024 uus perioodi rakenduskava

Meede 1 Ettevõtluse arendamine
Komisjoni liikmed:

Meede 2 Kogukondade arendamine
Komisjoni liikmed: