Taotluse hindamine

Taotluste hindamine toimub hindamiskomisjoni istungil, kus igal taotlejal on võimalus 10 minuti jooksul tutvustada lühidalt projekti ja vastata hindamiskomisjoni küsimustele. Istungi päevakava lepitakse eelnevalt taotlejatega ja hindajatega kokku.

Taotluste hindamist reguleerib Hiidlaste Koostöökogu töökord: Projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamise ja komisjoni töökord.

Hiidlaste Koostöökogu 2022 a. hindamiskomisjoni liikmed:
Põhiliikmed :

Aira Toss, MTÜ
Kauri Kiivramees, avalik
Agur Nurs, ettevõtja
Katrin Kivivuori, ekspert
Riho Rahuoja, avalik
Sander Kopli, ettevõtja
Tarmo Rajang, ekspert
Terje Aus, MTÜ ja ekspert
Allard Kerves, MTÜ

Asendusliikmed:

Triinu Schneider, ettevõtja
Andrus Maide, ekspert
Heli Hahndorf, ettevõtja
Heli Üksik, MTÜ
Ingrid Purge, MTÜ
Liis Lukas, avalik
Koit Kelder, MTÜ ja ekspert
Margit Kääramees, MTÜ