Astu liikmeks

Hiidlaste Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik.

Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Hiiu maakonnas tegutsev äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus ja kohalik omavalitsusüksus, kes soovib arendada koostöökogu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks astumise avalduse leiad siit: Liikmeks_astuja_sooviavaldus.

Vastavalt MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 09. juuni 2015 üldkoosoleku otsusele kehtivad MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmetele järgnevad liikme- ja sisseastumismaksud:

Sisseastumismaksu suuruseks 20 eurot. Sisseastumise aastal aastamaksu ei tasuta.

Aastase liikmemaksu suurusteks mittetulundusühingutele ja sihtasutustele on 25 eurot, ettevõtjatele sh FIE-dele 35 eurot ning Hiiumaa omavalitsustele alljärgnevalt:

0,50 eurot X OV elanike arv seisuga sama aasta 01.jaanuar, andmete allikas https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine

Sisseastumismaksu tasuvad liikmeks astujad 2 kuu jooksul arvates liikmeks astumisest.

A/a EE392200221032313735 Swedbank