Hiidlaste Koostöökogu projektid

2019 MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” taotluste rahuldamine ning toetuse määramine. 09. oktoober 2019 nr 13-6/19/562. Viitenumber 616419790035. MEM  määrus

Hiidlaste Koostöökogu poolt algatatud LEADER rahvusvahelise koostöö projektid 2016-2023 (MEM § 39 (5))

2019

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/19/121: Läänemaa, Hiiumaa ja Jõgevamaa koostööprojekt Kohalik toit on tervislik ja trendikas“, 2019-2022.

2018

2018 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt RURAL FLAVOURS

2018 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt OFF GRID.

2018 LEADER koostööprojekt Kohalik toit kättesaadavaks

2017

2017 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt ONE BELT

2017. LEADER rahvusvahelist koostööd ettevalmistav projekt Hiina maapiirkondade turismikoolitus ja Euroopa turismipaketid . ELARD delegatsiooni visiit Hiinas

2017. LEADER rahvusvahelist koostööd ettevalmistav projekt: Biosfääri programmialal toimivate teavitusmeetodite väljatöötamine kogukonna teadlikkuse kasvatamiseks. Hiiumaa delegatsioon Kreekas ; Kreeka delegatsioon Hiiumaa

2016

2016. LEADER regionaalse koostöö leping: Kohalik toit kättesaadavaks

2016. LEADER rahvusvahelise koostöö ettevalmistav projekt: kohalik toit ja rohemajandus. Projekti läbiviimise tulemus

2016. LEADER Ettevalmistav projekt. Meretraditsioonide kaasamine piirkonna brändimiseks. Projekti ülevaade