Hiidlaste Koostöökogu projektid

2019 MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” taotluste rahuldamine ning toetuse määramine. 09. oktoober 2019 nr 13-6/19/562. Viitenumber 616419790035. MEM  määrus           Projekti plaan ja eesmärgid

Projektiga läbi viidud tegevused

 

Hiidlaste Koostöökogu poolt algatatud LEADER rahvusvahelise koostöö projektid 2016-2023 (MEM § 39 (5))

2023

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/23/270 “Kohaliku toidu esitlemine”
taotlus_13-21.3_23_270_Kohaliku toidu esitlemine

 

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/23/199 “Agroturism kui tulus lisateenus”
taotlus_13-21.3_23_199_Agroturism kui tulus lisateenus

Agroturismi projekti tegevused ja tulemused

2022

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/22/284 “Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes” –

Antud projekti tegevused ja tulemused

2019

LEADER projektitoetus – kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/19/121: Läänemaa, Hiiumaa ja Jõgevamaa koostööprojekt Kohalik toit on tervislik ja trendikas“, 2019-2022.

Projektidega Kohalik toit on tervislik ja trendikas ja Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus   läbi viidud tegevused

2018

2018 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt RURAL FLAVOURS  

Projekti Rural Flavours tegevused ja tulemused 

2018 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt OFF GRID.
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu rahvusvaheline koostööprojekt: viite nr:19301800030, kogumaksumusega 28 300 eurot, toetus 25 470 eurot, sealhulgas välja töötaud päikesemaja moodul Trian-S.

Projekti online platvorm.

Eestikeelne projekti  pdf raamat
Trian-S päikesemaja on mitmeotstarbeline võrguvaba päikeseenergial toimiv rajatis. Põhiidee on kasutada maapinnale paigaldatud päikesepaneelide all olevat ruumi maakasutuse efektiivsuse suurendamiseks.
Päikesepaneelide paigaldusraam (kolmnurk) moodustab paneelide alla ruumi, mida saab kasutada mitmel otstarbel, alates panipaigast kuni elamiseni.
Katus on valmistatud päikesepaneelidest, mis toodavad energiat. Energia tootmise võimsus sõltub päikesepaneelide arvust ja tüübist. See võib olla 2,5-5 kW ja aastane toodang ilma varjudeta kohas lõunasse suunatult seega 2500–5000 kWh.
Samuti on võimalik mitut hooneüksust erineval viisil kombineerida, mille tulemuseks on suurem hoone ja rohkem kasutusvõimalusi.
Hoone kasutamine vähendab ökoloogilist jalajälge tänu keskkonnasõbralikule elektritootmisele ja materjalide kasutamisele korraga mitmel otstarbel.

OFF GRID inglisekeelne vebinar: https://www.youtube.com/watch?v=IsgesEKh7fs

2018 LEADER koostööprojekt Kohalik toit kättesaadavaks

2017

2017 LEADER rahvusvaheline koostööprojekt ONE BELT

2017. LEADER rahvusvahelist koostööd ettevalmistav projekt Hiina maapiirkondade turismikoolitus ja Euroopa turismipaketid . ELARD delegatsiooni visiit Hiinas

2017. LEADER rahvusvahelist koostööd ettevalmistav projekt: Biosfääri programmialal toimivate teavitusmeetodite väljatöötamine kogukonna teadlikkuse kasvatamiseks. Hiiumaa delegatsioon Kreekas ; Kreeka delegatsioon Hiiumaa

2016

2016. LEADER regionaalse koostöö leping: Kohalik toit kättesaadavaks

2016. LEADER rahvusvahelise koostöö ettevalmistav projekt: kohalik toit ja rohemajandus. Projekti läbiviimise tulemus

2016. LEADER Ettevalmistav projekt. Meretraditsioonide kaasamine piirkonna brändimiseks. Projekti ülevaade