Liikmed

Seisuga 16.05.2023 on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnas 79 liiget, sealhulgas:

1 omavalitsus

40 äriühing/FIE

35 MTÜ

3 SA

Liikmeskond seisuga 13.06 2023