Liikmed

Seisuga 01.11.2020 on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnas 77 liiget, sealhulgas:

1 omavalitsus

35 äriühing/FIE

41 MTÜ/SA.

Liikmete nimekiri: Liikmed seisuga 01 11 2020