Liikmed

Seisuga 01.02.2021 on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnas 77 liiget, sealhulgas:

1 omavalitsus

36 äriühing/FIE

40 MTÜ/SA.

Liikmete nimekiri: Liikmeskond 01 02 2021