Projekti elluviimine

Esimene soovitus: tulge tegevuskeskusesse konsultatsioonile enne kui hakkate projekti ellu viima.
• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Seminari, koolituse, teabepäeva vms ürituse osavõtjate nimekirja näidis.