Projekti elluviimine

Esimene soovitus: tulge tegevuskeskusesse konsultatsioonile enne kui hakkate projekti ellu viima.
Projekti tohib hakata ellu viima peale PRIA kinnitatud otsust.

Projekti tähistamine:
• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Toetuse saajal on kohustus pärast projekti elluviimist koostada ja esitada lühikokkuvõte projekti tulemustest koos fotodega avaldamiseks Koostöökogu kodulehel, ning esitada seireandmed.

Seminari, koolituse, teabepäeva vms ürituse osavõtjate nimekirja näidis.