Taotluse esitamine

Taotluse esitamine

NB! Üle 50 000 euro toetusega projektidele on enne esitamist vajalik Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku heakskiit.
NB! Kogukonnateenuse projektidele, mille taotletav toetusmäär ületab 60% on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit.

Taotlused esitatakse e-pria keskkonnas. Esmataotlejal tuleb kõigepealt registreeruda e-pria kasutajaks.

Projekti tegevuste sisestamisel tuleb valida tegevuse liik: põhitegevus või kaasnev tegevus. Tuleb valida ka tegevuse tüüp ja objekti tüüp. Valikute tegemisel aitab tabel: Tegevuste jaotuse tabel

Lisaks LEADER-määruses nõutud dokumentidele, mis tuleb esitada koos projektitaotlusega, tuleb esitada ka Hiidlaste Koostöökogu poolt nõutavad lisadokumendid. Täpsem info iga meetme kohta on leitav meetmelehel.

Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm meetmetele 1, 2 ja 3

Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkulepe

Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm meetmele 6 Covid-19 taastekava meede

Finantsprognoos