Taotluse esitamine

Taotluse esitamine

NB! Üle 50 000 euro toetusega projektidele on enne esitamist vajalik Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku heakskiit.
NB! Kogukonnateenuse ettevõtlusprojektidele, mille taotletav toetusmäär ületab 60% on enne esitamist vajalik üldkoosoleku heakskiit.

Taotlused esitatakse e-pria keskkonnas. Esmataotlejal tuleb kõigepealt registreeruda e-pria kasutajaks.

Projekti tegevuste sisestamisel tuleb valida tegevuse liik: põhitegevus või kaasnev tegevus. Tuleb valida ka tegevuse tüüp ja objekti tüüp. Valikute tegemisel aitab tabel: Tegevuste jaotuse tabel

Lisaks LEADER-määruses nõutud dokumentidele, mis tuleb esitada koos projektitaotlusega, tuleb esitada ka Hiidlaste Koostöökogu poolt nõutavad lisadokumendid. Täpsem info iga meetme kohta on leitav meetmelehel.

Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm

Taotluse eelarve vorm 2020

Kui toetust soovitakse 10 000 eurot ja rohkem, siis tuleb esitada ka äriplaan. Võib koostada vabas vormis. Äriplaani koostamisel võiks idee ja selle elluviimise igakülgselt läbi mõelda ja lühidalt kirja panna (2-3 lk)  Finantsosa koostamisel võib kasutada näiteks isegenereeruvaid tabeleid.