Dokumendid

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikiri

Hiiumaa-integreeritud-arengustrateegia-2014_2025

Strateegia eelmine versioon: Hiiumaa_integreeritud_arengustrateegia_2014_2020_puhas

Maaeluministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus – LEADER määrus

Seletuskiri maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” juurde –LEADER määruse seletuskiri
Seletuskiri maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projekitoetus” muutmine eelnõu juurde  – Seletuskiri 2018

LEADER määruse seletuskiri 24.05.2021

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRIPROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2014–2020

 

Töökorrad ja ametijuhendid

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse töökord kinnitatud 19.01.2021

Tegevjuhi ametijuhend

Nõustaja ametijuhend

Hankekord

Lähetuste kord