Dokumendid

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikiri

Hiiumaa_integreeritud_arengustrateegia_2014_2020_puhas

LÄÄNE-EESTI SAARTE BIOSFÄÄRIPROGRAMMIALA SÄÄSTLIKU ARENGU PROGRAMM 2014–2020

Maaeluministri määrus Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus – LEADER määrus

Seletuskiri maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” juurde –LEADER määruse seletuskiri
Seletuskiri maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projekitoetus” muutmine eelnõu juurde  – Seletuskiri 2018