Dokumendid

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikiri

Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+
vastu võetud üldkoosoleku otsusega 10.11.2023

Hiidlaste Koostöökogu rakenduskava 2024

Regionaalministri määrusLEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine
Seletuskiri

ESF+ meetme määrusKogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord
Seletuskiri

Lääne-Eesti Saarte Biosfääriala programm

 

Töökorrad ja ametijuhendid

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse töökord kinnitatud 19.01.2021

Tegevjuhi ametijuhend 01.02.24

Projektide koordinaatori ametijuhend

Hindamise töökord

Hankekord

Lähetuste kord