eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

Esimene taotlusvoor: 15. veebr. 2017 - 01. märts 2017

 • Meede 3 "Uuenduslik kogukond"
 • Meede 4 "Arengukoostöö"

Teine taotlusvoor: 02. okt. 2017- 16. okt 2017

 • Meede 1 " Ettevõtete areng"
 • Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused"

 

<< <  Lehekülg 1/81  > >>

21.10.2016

Kutsume teid osalema Mahe- ja kohaliku toidu võrgustiku infopäeval 1. novembril 2016, Kärdlas Wabriku pubi seminariruumis. Räägime, kuidas kohalik toit saaks meie koolide ja restoranide toidulauale; millised seadusandluse muudatused on vahepeal toimunud; kuidas hiiumaa toit saaks Euroopa Liidu geograafilise tähistuse; kuidas on edenenud mahe-Eesti arendamine; kas UNESCO silt aitab turundada; ning kuidas meie COOP ja restoranid tegelikult toidutooraine kätte saavad. Lisaks anname retsepte ja nippe, kuidas meie kohalikust maheveiselihast valmistada mõnusalt suus sulav roog. Loodame, et meiega saab ühineda ka Arensburg, kes otsib kohalikku toitu praamidele.

Ootame kõiki huvilisi, aga eriti EMTAK koodiga 01 ja 02 ettevõtjaid, samuti koolide ja restoranide kokkasid ja varustajaid ning tootjaid, kellel veel koodi ei ole, aga tahaks saada küll.

Infopäev on tasuta. Infopäeva toetab PRIA teadmussiirde meetmest.

Info ja registreerimine info@kogu.hiiumaa.ee (kohtade arv piiratud).

03.10.2016

Lisatud ettekanded

Kümme aastat Hiidlaste Koostöökogu tegevust annab juubelimõõdu välja. Selle aja jooksul on toetatud üle kolme ja poolesaja projekti, nii väikeseid kohalikke - kui suuri, kogu Hiiumaad mõjutavaid. Võime isegi öelda, et Koostöökogu on läbilõige Hiiumaa elust ja inimestest. Uuel perioodil, mis kirjade järgi algas 2014, tegelikkuseks 2016 aastal, on Hiiumaa integreeritud arengustrateegia läbivaks teemaks UNESCO biosfääri programm, mille alaks Hiiumaa on juba alates 1989 aastast. 13. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses toimuva Juubelikonverentsi teemaks on seega: Kogukond rakendamas biosfääri programmi. Räägime, miks biosfääri programm Hiiumaale kasulik on; kuidas meie naaberriigid Rootsist ja Lätist programmi rakendavad ja sellest kasu saavad, ning ka Hiiumaa koostööst energeetika alal hoopis kauge kandiga - Jaapaniga. Kärdla Kultuurikeskuses toimuva konverentsi päevakava ja esinejaid tutvustavad materjalid avalduvad meie kodulehel. Konverentsist osa saama kutsume Hiiumaa- ja loodusehuvilisi, kultuuri-, teaduse- ja haridusevalla arendajaid, Koostöökogu liikmeid Hiiumaalt ja meie kolleege kohalikke tegevusgruppe üle Eesti. Ühe sõnaga - laia avalikkust, sest konverentsi kava ja esinejad käsitlevad eri viisil ja interaktiivselt just hariduse, teaduse ja kultuuri mõju keskkonnahoiule Hiiumaal ja laiemalt maailmas.

Esinejad:

Rainer Vakra (Eesti)

Toomas Kokovkin (Hiiumaa) ettekanne

Lia Rosenberg (Hiiumaa) ettekanne

Heleen Podsedkowska (Rootsi) ettekanne

Louise Linden (Rootsi) ettekanne

Õie Laksberg

Zanda Undiin Ozola, Dainis Ozols,  Vidzeme BPA ettekanne

Jan Ignahhin Reet Kokovkin (Hiiumaa) ettekanne

Noriyoshi Konzo (Jaapan) ettekanne

Siim Umbleja (Eesti) ettekanne

Kalle Kukk (Eesti) ettekanne 

03.10.2016

Aasta tagasi said Brüsselis kokku hiidlased, kes võtsid vastu EDENi parima Eesti turismisihtkoha auhinda, ja Latgale piirkonna esindajad, kes võtsid vastu sama EDEN auhinda Läti sihtkohana. Kokku sai lepitud, et lätlased tulevad sügisel Hiiumaale külla, mis saigi teoks 28-30 septembril. Latgale on Euroopa Culinary Heritage (Pärandtoidu) võrgustiku liige juba 10 aastat, Hiiumaale tuldi 25 kohaliku toidutootja delegatsiooniga meie kogemust saama ja tutvuma. Kogemuste vahetus oli huvitav eelkõige Hiiumaale, sest meie viis esimest toidukohta (Hõbekala, Roograhu, Ungru, Hiiu Gourmet ja Hiiu Õlle Koda) on võrgustikus olla saanud vähem kui aasta. Siiski ollakse esimesed Eestis. Wabriku uues seminariruumis saadigi kokku, et kuulda, kuidas lätlastel on läinud ja kas ettevõtjad on rahul võrgustiku tööga. Olid rahul küll, noogutasid kõik ettevõtjad. Lätlaste ühinemine sai alguse Läti-Leedu-Valgevene Interreg ühisprojektiga Bella cuisine, milles Läti poolt esindas Latgale regioon. Projekt lõppes, kuid ettevõtjate huvi jäi ning projektijuht Tatjana Kozačuka algatas kolleegiga koos MTÜ "Latgales kulinārā mantojuma centrs", mis toimib pärandtoidu võrgustiku kohaliku katusena. Koostöökogu omalt poolt Jan Ignahhini isikus tutvustas Hiidlaste Koostöökogu tegemisi ja plaane toidu valdkonnas.

Pildil: lätlaste ettekanne on esitamisel

20.09.2016

9-11 septembril 2016 korraldas Hiidlaste Koostöökogu PRIA teadmussiirde meetme poolt rahastatuna õppereisi Saaremaale toidutootmisettevõtete külastamiseks. Osales 10 ettevõtjat ja külastuse korraldajad.

Külastus toimus väga sobivalt Saaremaa toidunädala raames, mis võimaldas peale ettevõtetes tootmisega tutvumisega õppida ka suursündmuste korraldamisest ning osaleda Saaremaa talulaadal Kuressaares. Ettevõtted, kelle juures kogemust vahetati olid:  Saaremaa Piimatööstus Kuressares, Koplimäe talu, omatooted ja turustus; Organic Sibirica mahetooraine tootmine Saaremaal, Tõlluste mõisas; Saaremaa Turism, turundusvõrgustik ja ürituskorralduse koostöö; Arensburg seminar kohalikust toidut praamidel; Pöide käistööõllekoja külastus; kohaliku toidu festivali laada külastus Kuressaares; Saarte sahver Kuressaares; 
Saare Mahe tutvustus, Aivar Kallase talu; „Pikad lauad“ Kuressaares toidufestivali raames; OÜ Karmeli, Saaremaa omatooted ja turustus Pähkla külas Lääne-Saare vallas; Leedri siirupitalu ja küla Lümanda vallas; Sülla Ökotalu ja Saare Ratsakeskus hobusekasvatus Riidu talus; Saksa Talu kohaliku toidu turustus. Saaremaa Turundusühistu. 

Tagasisides tõstsid osalejad esile järgmist: Koostöö talunikega, mahetoodete teadlikkus, mahetoodete soetamine enda asutusele; Meeldis saaremaa piimatööstus ja nende lähenemine tootmisele. Eriti see mahe suuna leidmine. Pöide õlle tööstus ja OÜ Karmeli - toredad ettevõtmised, kus kogu pere kaasa lööb; Eriline sümpaatia kuulus Kuressaare tänavapiknikule toidufestivali raames; Esile tooksin võib-olla OÜ Karmeli. Mulle avaldas muljet, kui väikeste jõududega ning lühikese aja jooksul on nad oma praeguse taseme saavutanud.  Kindlasti isiklikust huvist õlletootmise vastu tooksin välja ka Pöide käistööõllekoja külastuse. Äärmiselt informatiivne ning inspireeriv oli nende lugu kuulda; Armas ja soe ja kodune oli vastuvõtt Leedri siirupitalus. Kuna nende areng on alles väga algusjärgus, siis on põnev edaspidi nende liikumisi jälgida.

Pildil: grupp Tõlluste ohvrikivil

07.09.2016

KUTSE Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 21. septembril 2016 kl 16 Kärdlas Tuuru-majas Vabrikuväljak 1 

   Üldkoosoleku päevakava projekt:

 1. 1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, häältelugemiskomisjoni, protokollija valimine
 2. 2. Päevakorra kinnitamine
 3. 3. Ülevaade 2016. a rakenduskava täitmisest (taotluste eelarve ja elavdamiseelarve)
 4. 4. 2017. a taotluste ajakava kinnitamine
 5. 5. Rakenduskava hindamiskriteeriumite täiustamine, arutelu ja kinnitamine
 6. 6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2017 kinnitamine
 7. 7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine
 8. 8. Hindamiskomisjoni liikme vahetus, hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. 9. Audiitori kinnitamine
 10. 10. Hiidlaste Koostöökogu juubelikonverentsi 13. okt 2016 ettevalmistused
 11. 11. Muud küsimused

Jan Ignahhin

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees

06.09.2016

Mõni asi kohe võtab kauem aega. Kui Koostöökogu korraldas õppereisi Ölandile, oli see seatud ajale, kus seal saarel korraldati lõikus- ja kunstinädalat. Igasugu huvitavaid üritusi nägime-kogesime: kunstideööst kõrvitsavõistluseni. Aasta oli siis 2009. Sel ajal kohalikku toitu leida Hiiumaal oli kunst omaette. 2010 aastal tegime uuringu, et kuidas on kohaliku toidu kasvatamine ja kätte saadavus meie saarel, ning selgus, et toodame küll, aga ligi 90% toodetust läheb saarelt välja. Järgmiseks sammudeks toiduteel olid MTÜ Hiiu veise ja lamba tootearenduskeskuse ehituse toetamine, mis lahendas "pudelikaela" kohaliku maheliha toomisel. Sirguvate söögisellide projekt haris ja koolitas nii õpilasi kui ametnikke ja lapsevanemaid. 2016 saavutus on üle Eesti Hiiumaa toidu aasta - ka selles on Koostöökogu tugi olemas, pole paha! 2016 algas uue LEADER perioodiga koostööprojekt Läänemaa ja Pärnumaa tegevusgruppidega Kohalik toit kättesaadavaks, mis toetab Toidu ja kunsti nädala korraldamist.

15-18. septembril on Koostöökogu, Hiiukala, Turismiliidu, HiKu, Nelja Nurga Galerii, Tuuru, Turismiinfo ja paljude teiste asjaliste koostöös korraldamisel Hiiumaa Toidu ja Kunsti nädal. Algab see nädal tegelikult varemgi, kuid 10. septembril Palade Loodushariduskeskuses saab näha meie metsade rikkalikku seenesaaki. Tulemas on palju - näitusi, kino, üritusi. Vaata lehelt Hiiumaamaitsed, mida maitsvat ja kaunist on tulemas. Koostöökogu omalt poolt kruvib põnevust lubadusega 17. septembriks, kui toimub salajane piknik KuuValges kohas, mis on veel saladus kuni sama päeva kl 12.00-ni. Nii nagu seda korraldati Ölandil.

24.08.2016

24-25. augustil kogunevad Jänedale Põhja- ja Baltimaade suurimale koostöölaadale 17 Euroopa Liidu riigi LEADER võrgustike eestvedajad, nende hulgas ka Hiidlaste Koostöökogu esindajad. Kohtumisel vahetakse kogemusi maapiirkondade arendamisel. LEADER-meetmega soodustatakse kohalikku algatust maapiirkondade arendamisel.
„Eestis on LEADER meede toiminud kümnendi ja selle jooksul on väikesest pilootprogrammist kasvanud välja üks olulisemaid maaelu arendamise instrumente,“ ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „LEADER meetme põhiidee on anda maakogukonnale vahendid ja otsustusvabadus viia ellu piirkonna jaoks kõige olulisemad projektid. Jänedal toimuv LEADER koostöölaat aitab vahendada uusi teadmisi ja oskusi, mis muudes liikmesriikides on maaelu arendamisel edukalt rakendust leidnud.“

Koostöölaat on tähtis koht, kus saada rahvusvaheliste projektide jaoks partnereid. Hiidlased said mitu kontakti, mis tõotavad huvitavat koostööd.

Loe päevakava ja ettekandeid siit

Pildil: Ilmi töötab seminaril

16.08.2016

Hiidlaste Koostöökogu korraldab õppereisi Saaremaale 9-11. Septembrini 2016. Reisi eesmärgiks on tutvuda saarlaste kogemusega mahe- ja kohaliku toidu tootmisel, kohtuda turundus- ja turismiasjatundjatega, osaleda Saaremaa Toidufestivalil ning Kuressaare tänavapiknikul. Osalema ootame Hiiumaa põllumajandustootjaid ja –töötlejaid, kelle ettevõttel on vastav EMTAK kood A01 ja A02 tegevusvaldkonda kuuluvatel tegevusaladel tegutsevad ettevõtjad.  Õppereis on ette nähtud 10 osalejale.

Päevakava (täpsustub):

9. september – Ettevõtete külastus Saaremaal

Lahkumine Kärdlast 7.15, Hiiumaalt 8.15 praamiga

Organic Sibirica mahetooraine tootmine Saaremaal, Tõlluste mõis; 

Koplimäe talu, omatooted ja turustus. Lõuna;

Saaremaa Piimatööstus;

Saaremaa Turundusühistu külastamine (seminar); Arensburg külastus; SA Saaremaa Turism, turundusvõrgustik ja ürituskorralduse koostöö.

Kohaliku toidu õhtusöök Arensburgis.

10. september – kohaliku toidu festivali laada ja ettevõtete külastus Kuressaares

Pöide käistööõllekoja külastus;

kohaliku toidu festivali laada külastus Kuressaares;

Lõuna kohaliku toidu restoranis (toidufestivali avatud restoranide raames) Nasval;

Saarte sahver;

Saare Mahe ja Aivar Kallase talu (seminar);

„Pikad lauad“ Kuressaares toidufestivali raames.

11. september – Saaremaa ettevõtted

OÜ Karmeli, Saaremaa omatooted ja turustus;

Leedri siirupitalu ja tutvumine 2015 aasta külaga;

Lõuna külas;

Sülla Ökotalu ja hobusekasvatus talu (seminar);

lambatalu;

Saksa Talu kohaliku toidu turustus;

praam Triigist kl 19.00. Lõpp-peatus Kärdla.

Soovist osaleda palun teada anda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, või telefonil 5178597

 

 

04.08.2016

Kohvikutepäev on ka selle poolest hea, et kolleegidel on järjekordselt põhjust külla tulla. Nii ka see kord, kus Kirderanniku Koostöökogu korraldas MTÜ Viru Toit egiidi all õppereisi tutvumaks kohvikupäevade korraldusega. Ühtlasi, kuna Virumaa konkureerib järgmise aasta Eesti toidu maitseaasta maakonnaks, siis ka uurida, mis see hiiu maitse on. Õie Laksberg ütles, et hiiu toit on tema arvates see, mis läbi aastakümnete ja sadade meile omaseks on saanud. Mõnikord võib maitsete kombinatsioon tänapäeval tunduda kummaline. "Kõpu kandist kirjutasime üles retsepti, kus kartulitampi pakuti söögiks mustikakisselliga", sõnas Õie. "Proovisin järele - täitsa mõnus tundus". Hiiu toit on meil kasvavate andide maitsega - koriander ja tšilli meil ei kasva, seega ei ole see meile ka omane.

Ly Kaups rääkis õpihimulistele virukatele kohvikutepäeva läbi viimise kogemust. "Miks ühepäeva kohvikud", küsis tegevusgrupi juht Ülle Marits. Ly vastus oli, et selles on selge ja praktiline põhjus - vet-amet lubab sellist kohvikute mängimist läbi viia ühekordselt. Samas on kogu kohvikutepäeva formaat ammu mängust välja kasvanud, sest pika nädalavahetuse käive saare ettevõtjate jaoks läheneb miljonile eurole. Küll aga tuleb hoida mängulisust, et tegijatel-kohvikutel lust ei kaoks.

 

Ly Kaups esitlemas kohvikutepäeva kogemust

01.08.2016
PRIA avaldas oma kodulehel sanktsioonide rakendamise korra riigihangete reeglite vastu eksimisel.

Euroopa Liidu kehtiva õiguse kohaselt mõeldakse riigihangete all ehitustööde, asjade või teenuste hankimist riigihankelepingu alusel avaliku sektori valitud ettevõtjatelt, olenemata sellest, kas kõnealused ehitustööd, asjad või teenused teenivad avalikke huve.  

Eestis sätestab riigihangete läbiviimise korra, riigihankega seotud isikute õigused ja kohustused, riikliku järelevalve ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus.

Riigihangete seaduse (RHS) § 1 sätestab riigihanke eesmärgi. Selleks on hankija rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise tagamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.

Riigihankega hangitavate asjade ostmisel, teenuste või ehitustööde tellimisel kasutatakse maksumaksja raha ning hankija kasutuses olevad ressursid on piiratud. Sellepärast tuleb riigihanke korraldamisel raha efektiivset, eesmärgipärast ja soodsat kasutamist pidada ülimalt tähtsaks ja käituda avalikke vahendeid kasutades heaperemehelikult. Riigihankel osalevaid pakkujaid tuleb  kohelda võrdselt, loomata kellelegi eeliseid.

Riigihangete seaduse eesmärkide täitmiseks on oluline, et kõik hankija tegevused ja otsused hankemenetluses oleksid kontrollitavad. Selle tagamiseks on ka RHS-s kehtestatud detailsed hankemenetluste läbiviimise reeglid.