eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

 

<< <  Lehekülg 1/81  > >>

28.11.2016

Maamajanduse infokeskuselt on avaldunud uus üllitis: Üllatav Eesti LEADER. Kümme edukat LEADERi aastat. Toimetaja eessõna ütleb: Kogumikus „Üllatav Eesti LEADER“ on 52 lugu toredatest ja erilistest Eesti maapiirkondade projektidest. Neid ühendab see, et kõik on saanud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) LEADERmeetmest arengutoetust. LEADERi toetusprogrammi aluseks on koostöö kolme sektori – kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja kodanike ühendused – vahel, kes kohalikku omapära ja vajadusi arvestades loovad arengustrateegia ning osalevad selle alusel ühiselt toetuste määramisel. Taoline partnerlusel põhinev süsteem sai Euroopa Liidu pilootpiirkondades alguse juba 1991. aastal. Meetod osutus edukaks ning sai osaks kõikide liikmesriikide maaelu arengukavadest. 

Eelmine maaeluminister Urmas Kruuse lisab omalt poolt: "LEADER-meetme mõju Eesti maapiirkondadele on selgelt tuntav. Eelkõige seisneb edukus selles, et otsused piirkonna arenguvajaduste ning nende lahendamiseks valitavate meetmete ja projektide osas tehakse kohalike kogukondade poolt. Kui inimesed tunnetavad, et neil on võimalus kohalikul tasandil kaasa rääkida ja kui eesmärgid on ühiselt seatud, siis ollakse valmis läbi kogukonna nende saavutamisse ka panustama". Kuldsed sõnad! Kohtudes LEADER-tegijatega üle Euroopa jääb aga ikka kõrvu see, et esimesel perioodil, 90-ndate alguses, oli isetegemise rõõmu rohkem seetõttu, et usaldus kogukonna vastu oli suurem. Käesoleval perioodil on tunda, kuidas kontrollijate ja direktiivide raudne käsi ümber kogukonna soovide surub tegevusvabaduse üsna kitsaks ja vastastastikune umbusaldus võtab maad. Oskaks ainult õppida sellestki kogemusest.

24.11.2016

22-23. novembril 2016, toimus Tartus Eest Rahva Muuseumi uues majas Euroopa LEADER-liidu ELARD 25. Juubelikonverents. LEADER-inimestele teatavalt on Eesti tänavuse ja järgmise aasta ELARDi eesistuja-maa, presidendiks Tartumaa Arenduskeskuse tegevjuht Kristina Tammets.

Hiidlaste Koostöökogust võtsid konverentsist osa Reet ja Ilmi.

Konverentsi eesmärgiks oli lisaks aruteludele uue olukorra mõistmiseks Euroopas ka ettevalmistused uueks perioodiks, eelkõige multifondide senise kasutamise kogemus eri maades. Tšehhimaal on mitme Euroopa struktuurifondi rakendamine LEADER meetodil maapiirkonnas käimas. Näiteks tõi LEADER rahvusliku võrgustiku esindaja Radim Srsen, et tegevusgrupis, milles tema töötab, on Maaelufondi osa tegevusgrupi eelarves vaid 30%, ülejäänud tuleb Regionaalfondi rakendamisest LEADER meetodil. Samuti on eri piirkondades kaasatud lisaks veel ka Sotsiaalfond, mis eriti soosib oma fondi kaasamist maapiirkondades. Eesti multifonde sellel perioodil kasutusele ei võtnud, peamiselt ministeeriumide soovimatuse tõttu aru saada LEADER meetodi eelistest.

Pildil: Moderaator ja TAS juhatuse esimees Liilian Saage juhtimas resulutsiooni arutelu

16.11.2016

Hiidlaste Kooostöökogu tuli kokku 16. novembril Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis. Et koolimaja on sügisest alles kasutuses, siis oli tutvumine gümnaasiumi uute ruumidega boonuseks Koostöökogu liikmetele.

Üldkoosolek võttis täna vastu rida otsuseid, mis olid vajalikud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia sujuvaks rakendamiseks. Juba eelmisel üldkoosolekul, 21. septembril, võeti vastu otsus muuta rakenduskava hindamiskriteeriume, et need oleksid hindamiskomisjonile selgemalt mõistetavad. Vahepeal PRIA ja Maaeluministeeriumiga konsulteerides selgus, et tegemist on pigem strateegia muutmiseks kvalifitseeruvate parandustega. Üldkoosolek kiitis strateegia muutused heaks. Muudatused esitatakse ministeeriumile heaks kiitmiseks ja rakenduskava puudutavad parandused PRIAle kinnitamiseks.

Teiseks tähtsaks otsuseks võeti vastu juhatuse senise liikme Jaanus Valgu taandumisavaldus ning kinnitati HOL ettepanekul uus juhatuse liige, kelleks üldkoosolek kinnitas Emmate vallavanema Tiit Pauluse. 

Samuti kiitis üldkoosolek heaks MTÜ Hiiukala ettepaneku koostööks kohalikku toitu arendava ühisprojekti algatamiseks.

Juhatuse liige Jaanus Valk võtab vastu tänulille juhatuse esimehe Jan Ignahhini käest

07.11.2016

Hiidlaste Koostöökogu korraldab koostöös Kodukant Läänemaa ja Pärnu Lahe Partnerluskoguga õppereisi LEADER koostööprojekti "Kohalik toit kättesaadavaks" raames.

Õppereisi käigus tutvume Pärnumaa koolide7lasteaedade toitlustuse korraldamisega, vahetame kogemusi. Külastame toidutootmise ettevõtteid ja turgu. Kaasa saab osta head-paremat Pärnumaa tootjatel. Ühtlasi sõlmida kasulikke koostöösidemeid. 

Õppereis algab Heltermaa sadamast 8.30 praamile. Kogunemine sadamahoones kl 8.15.

Praamipiletite nimekirja jaoks on vajalik registreerimine info@kogu.hiiumaa.ee

07.11.2016

Kutse Üldkoosolekule

Hiiumaa Gümnaasiumi auditooriumis kolmapäeval 16.11.2016 kl 16.00

Päevakorra ettepanek:

1) Hiidlaste Koostöökogu strateegia muutmine

2) Hiidlaste Koostöökogu 2017 a rakenduskava muutmine

3) Uue juhatuse liikme valimine

4)Hiidlaste Koostöökogu koostööprojektid 2017.aastal

5)Muud küsimused

 

Jan Ignahhin

Juhatuse esimees

21.10.2016

Lisatud on ettekanded

Kutsume teid osalema Mahe- ja kohaliku toidu võrgustiku infopäeval 1. novembril 2016, Kärdlas Wabriku pubi seminariruumis. Räägime, kuidas kohalik toit saaks meie koolide ja restoranide toidulauale; millised seadusandluse muudatused on vahepeal toimunud; kuidas hiiumaa toit saaks Euroopa Liidu geograafilise tähistuse; kuidas on edenenud mahe-Eesti arendamine; kas UNESCO silt aitab turundada; ning kuidas meie COOP ja restoranid tegelikult toidutooraine kätte saavad. Lisaks anname retsepte ja nippe, kuidas meie kohalikust maheveiselihast valmistada mõnusalt suus sulav roog. Loodame, et meiega saab ühineda ka Arensburg, kes otsib kohalikku toitu praamidele.

Ootame kõiki huvilisi, aga eriti EMTAK koodiga 01 ja 02 ettevõtjaid, samuti koolide ja restoranide kokkasid ja varustajaid ning tootjaid, kellel veel koodi ei ole, aga tahaks saada küll.

Infopäev on tasuta. Infopäeva toetab PRIA teadmussiirde meetmest.

Info ja registreerimine info@kogu.hiiumaa.ee (kohtade arv piiratud).

03.10.2016

Lisatud ettekanded

Kümme aastat Hiidlaste Koostöökogu tegevust annab juubelimõõdu välja. Selle aja jooksul on toetatud üle kolme ja poolesaja projekti, nii väikeseid kohalikke - kui suuri, kogu Hiiumaad mõjutavaid. Võime isegi öelda, et Koostöökogu on läbilõige Hiiumaa elust ja inimestest. Uuel perioodil, mis kirjade järgi algas 2014, tegelikkuseks 2016 aastal, on Hiiumaa integreeritud arengustrateegia läbivaks teemaks UNESCO biosfääri programm, mille alaks Hiiumaa on juba alates 1989 aastast. 13. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses toimuva Juubelikonverentsi teemaks on seega: Kogukond rakendamas biosfääri programmi. Räägime, miks biosfääri programm Hiiumaale kasulik on; kuidas meie naaberriigid Rootsist ja Lätist programmi rakendavad ja sellest kasu saavad, ning ka Hiiumaa koostööst energeetika alal hoopis kauge kandiga - Jaapaniga. Kärdla Kultuurikeskuses toimuva konverentsi päevakava ja esinejaid tutvustavad materjalid avalduvad meie kodulehel. Konverentsist osa saama kutsume Hiiumaa- ja loodusehuvilisi, kultuuri-, teaduse- ja haridusevalla arendajaid, Koostöökogu liikmeid Hiiumaalt ja meie kolleege kohalikke tegevusgruppe üle Eesti. Ühe sõnaga - laia avalikkust, sest konverentsi kava ja esinejad käsitlevad eri viisil ja interaktiivselt just hariduse, teaduse ja kultuuri mõju keskkonnahoiule Hiiumaal ja laiemalt maailmas.

Esinejad:

Rainer Vakra (Eesti)

Toomas Kokovkin (Hiiumaa) ettekanne

Lia Rosenberg (Hiiumaa) ettekanne

Heleen Podsedkowska (Rootsi) ettekanne

Louise Linden (Rootsi) ettekanne

Õie Laksberg ettekanne

Zanda Undiin Ozola, Dainis Ozols,  Vidzeme BPA ettekanne

Jan Ignahhin Reet Kokovkin (Hiiumaa) ettekanne

Noriyoshi Konzo (Jaapan) ettekanne

Siim Umbleja (Eesti) ettekanne

Kalle Kukk (Eesti) ettekanne 

03.10.2016

Aasta tagasi said Brüsselis kokku hiidlased, kes võtsid vastu EDENi parima Eesti turismisihtkoha auhinda, ja Latgale piirkonna esindajad, kes võtsid vastu sama EDEN auhinda Läti sihtkohana. Kokku sai lepitud, et lätlased tulevad sügisel Hiiumaale külla, mis saigi teoks 28-30 septembril. Latgale on Euroopa Culinary Heritage (Pärandtoidu) võrgustiku liige juba 10 aastat, Hiiumaale tuldi 25 kohaliku toidutootja delegatsiooniga meie kogemust saama ja tutvuma. Kogemuste vahetus oli huvitav eelkõige Hiiumaale, sest meie viis esimest toidukohta (Hõbekala, Roograhu, Ungru, Hiiu Gourmet ja Hiiu Õlle Koda) on võrgustikus olla saanud vähem kui aasta. Siiski ollakse esimesed Eestis. Wabriku uues seminariruumis saadigi kokku, et kuulda, kuidas lätlastel on läinud ja kas ettevõtjad on rahul võrgustiku tööga. Olid rahul küll, noogutasid kõik ettevõtjad. Lätlaste ühinemine sai alguse Läti-Leedu-Valgevene Interreg ühisprojektiga Bella cuisine, milles Läti poolt esindas Latgale regioon. Projekt lõppes, kuid ettevõtjate huvi jäi ning projektijuht Tatjana Kozačuka algatas kolleegiga koos MTÜ "Latgales kulinārā mantojuma centrs", mis toimib pärandtoidu võrgustiku kohaliku katusena. Koostöökogu omalt poolt Jan Ignahhini isikus tutvustas Hiidlaste Koostöökogu tegemisi ja plaane toidu valdkonnas.

Pildil: lätlaste ettekanne on esitamisel

20.09.2016

9-11 septembril 2016 korraldas Hiidlaste Koostöökogu PRIA teadmussiirde meetme poolt rahastatuna õppereisi Saaremaale toidutootmisettevõtete külastamiseks. Osales 10 ettevõtjat ja külastuse korraldajad.

Külastus toimus väga sobivalt Saaremaa toidunädala raames, mis võimaldas peale ettevõtetes tootmisega tutvumisega õppida ka suursündmuste korraldamisest ning osaleda Saaremaa talulaadal Kuressaares. Ettevõtted, kelle juures kogemust vahetati olid:  Saaremaa Piimatööstus Kuressares, Koplimäe talu, omatooted ja turustus; Organic Sibirica mahetooraine tootmine Saaremaal, Tõlluste mõisas; Saaremaa Turism, turundusvõrgustik ja ürituskorralduse koostöö; Arensburg seminar kohalikust toidut praamidel; Pöide käistööõllekoja külastus; kohaliku toidu festivali laada külastus Kuressaares; Saarte sahver Kuressaares; 
Saare Mahe tutvustus, Aivar Kallase talu; „Pikad lauad“ Kuressaares toidufestivali raames; OÜ Karmeli, Saaremaa omatooted ja turustus Pähkla külas Lääne-Saare vallas; Leedri siirupitalu ja küla Lümanda vallas; Sülla Ökotalu ja Saare Ratsakeskus hobusekasvatus Riidu talus; Saksa Talu kohaliku toidu turustus. Saaremaa Turundusühistu. 

Tagasisides tõstsid osalejad esile järgmist: Koostöö talunikega, mahetoodete teadlikkus, mahetoodete soetamine enda asutusele; Meeldis saaremaa piimatööstus ja nende lähenemine tootmisele. Eriti see mahe suuna leidmine. Pöide õlle tööstus ja OÜ Karmeli - toredad ettevõtmised, kus kogu pere kaasa lööb; Eriline sümpaatia kuulus Kuressaare tänavapiknikule toidufestivali raames; Esile tooksin võib-olla OÜ Karmeli. Mulle avaldas muljet, kui väikeste jõududega ning lühikese aja jooksul on nad oma praeguse taseme saavutanud.  Kindlasti isiklikust huvist õlletootmise vastu tooksin välja ka Pöide käistööõllekoja külastuse. Äärmiselt informatiivne ning inspireeriv oli nende lugu kuulda; Armas ja soe ja kodune oli vastuvõtt Leedri siirupitalus. Kuna nende areng on alles väga algusjärgus, siis on põnev edaspidi nende liikumisi jälgida.

Pildil: grupp Tõlluste ohvrikivil

07.09.2016

KUTSE Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 21. septembril 2016 kl 16 Kärdlas Tuuru-majas Vabrikuväljak 1 

   Üldkoosoleku päevakava projekt:

 1. 1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, häältelugemiskomisjoni, protokollija valimine
 2. 2. Päevakorra kinnitamine
 3. 3. Ülevaade 2016. a rakenduskava täitmisest (taotluste eelarve ja elavdamiseelarve)
 4. 4. 2017. a taotluste ajakava kinnitamine
 5. 5. Rakenduskava hindamiskriteeriumite täiustamine, arutelu ja kinnitamine
 6. 6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2017 kinnitamine
 7. 7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine
 8. 8. Hindamiskomisjoni liikme vahetus, hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. 9. Audiitori kinnitamine
 10. 10. Hiidlaste Koostöökogu juubelikonverentsi 13. okt 2016 ettevalmistused
 11. 11. Muud küsimused

Jan Ignahhin

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees