eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2017.a taotlusvoorud

 

<< <  Lehekülg 1/83  > >>

23.03.2017
Valminud on Eesti esimene mahealade kaart.
Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valminud kaardirakendus annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud mahedast korjealast.

Leia kaardillt Hiiumaa mahealad.

11.03.2017

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, millega võetakse kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.
„Mahetoit on tarbijate seas üha populaarsem ja mahetooraine kasutamine toitlustuses on maailmas tõusev trend. Tarbijat huvitab üha enam, kust tema toit pärineb ja seepärast on toidu mahepõllumajanduslik päritolu kujunenud oluliseks müügiargumendiks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Uue ökomärgi kasutuselevõtuga saavad toitlustajad lihtsustatud võimaluse mahetooraine kasutamisele viidata ja tarbijatel on edaspidi lihtsam mahetoorainet kasutavaid söögikohti leida.“
Märki saavad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt vähemalt 20 protsenti.  Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

03.03.2017

27. märtsil 1990 andis UNESCO MAB-i (Inimene ja biosfäär) programmi büroo välja sertifikaadi, millega tunnustati Lääne-Eesti saarestikku kui osa rahvusvahelisest biosfääri kaitsealade võrgustikust. Biosfääri programmialal tegutseme lähtudes elukeskkonna tasakaalustatud suhetest. Korraldame hariduse-, seire ja uurimistööd ning planeerime ja arendame kohalikku elu nii, et loodusvarasid kasutatakse säästlikult. Lähtume UNESCO programmist ja kogukondlikust koostööst. Hiidlaste Koostöökogu on oma strateegia koostanud lähtuvalt biosfääri programmiala tegevuskavast, sest kõige tähtsam Hiiumaal elamise põhimõte on olla säästlik looduse, jätkusuutlik kultuuri osas ja uuenduslik majandamises.

 

Keskkonnaamet ja Hiidlaste Koostöökogu kutsuvad tähistama
BIOSFÄÄRIPÄEVA
seminari ja lühikese ringsõiduga Kärdlas, esmaspäeval 27. märtsil algusega kell 12.00 Wabriku koosolekuruumis, aadressil Vabaduse 15. Registreeru!

Päevakorras on:
12.00 Tervitus ja päeva tutvustus – moderaator Kaja Lotman, Keskkonnaameti looduskaitsenõunik
12.15 Biosfääri programmi ellurakendamine Leader programmi abil – Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht
12.45 Küsimused-vastused, arutelu
13.00 ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisest Eestis – Piret Kuldna, SEI Tallinn
13.30 Küsimused-vastused, arutelud
13.45 Tutvumine Leader programmist rahastuse saanud suurprojektidega, ringsõit ühise bussiga.

 

 

03.03.2017

2017. aasta esimene LEADER toetustaotluste vastuvõtt sulgus 1. märtisl kl 23.59. Taotlemisel oli toetus meetmetes Meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 70 000 eur) ja Meede 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 85 000 eur). Need meetmed on plaanis avada ka 2018 ja 2019 a.

Meetmesse 3 laekus 6 taotlust; meetmesse 4 laekus kolm taotlust. Hetkel toimub taotluste kontroll ja suhtlemine taotlejatega, et valmistada ette hindamist. Hindamiskomisjoni töö on kavandatud märtsi lõpuks.

Teine 2017. aasta taotlusvoor on lahti Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku otsuse kohtaselt 02. oktoobrist  kuni 16. oktoobrini 2017. Taotlemiseks avatakse Meede 1 "Ettevõtete areng" (meetme maht 353 000 eur) ja Meede 2 "Külaarendus ja kogukonnateenused" (meetme maht 286 426 eur). NB! Neid meetmeid ei ole plaanis enam avada, sest meetmete rahaline maht ammendub.

01.03.2017

Lugupeetud taotlejad!

Ühisprojektide tegevuskavade allkirjastamine on mugav läbi viia keskkonnas https://www.digidoc.ee/
See teeb allkirjastamise protsessi ka palju kiiremaks, eriti siis, kui partnereid on palju. Jääb ära digikonteineri tüütu saatmine projekti partnerite vahel, kõik saavad minna allkirjastamise keskkonda ja lisada allkiri seal.  Pealegi saab hiljem Digidoc keskkonnast täieliku ülevaate oma digitaalselt allkirjastatud dokumentide kohta.

 

01.03.2017

Hiiumaa kui UNESCO biosfääriala on altis kultuurile, teadmistele ja õppimisele. 28. Veebruari õhtul Orjaku külamajas nimelt tegeleti kõigi kolme valdkonnaga korraga, sest räägiti hiiu viiulist. Hiidlaste Koostöökogu kiitis eelmisel aastal heaks taotluse MTÜ Hiiu Veis ja Lammas - Kohalik toidupärand - "hiiu viiuli" kvaliteedikava ja tasuvusuuringute koostamine, mille raames MTÜ Hiiu veis ja lammas uurib hiiu viiuli tegemist tootmise eesmärgil. Juba on käidud Norras kaemas, kuidas vinnutet lambakints jõuab lambakasvatajalt valmistooteks. Hiiumaa muuseum Helgi Põllo isikus viib läbi uuringut ehtsa hiiu viiuli ajaloolisest osast hiidlaste toidulaual. Orjaku külamajas olid kohal projekti kaasatud lambakasvatajad ja potentsiaalsed ostjad turismiala esindajatena. Üks asi on viiul valmis teha koduseks tarbimiseks, hoopis teised nõudmised on, kui viiul kujundada tooteks. Lambakasvatajad kahtlevad, et kas keegi seda ostab, ja mis hinna eest; turismiinimesed omakorda vajavad erilist kohalikku toodet, mida saab ainult Hiiumaalt ning mis sellena aitab kaasa kogu Hiiumaa turundamisse. Millised nõudmised on VTA-l tootmisruumidele, kas viiulit saab teha esijalgadest või kõlbab kasutada ka tagajalgasid. Kas suitsujalg on pärisviiul; kas küüslauk annab vajaliku maitsenüansi; kuidas pakendada; kas sepistatud viiulihoidja ajab hinna ülemäära kõrgeks? Need küsimused jäid õhku järgmisteks kokkusaamisteks, sest projekti kestvus on kaks aastat, milles esimene tiksub edukalt. Loodame, et vastused saadakse ja Hiiumaad tuntakse üha enam kui ainulaadsete maitsete saart.

 

06.02.2017

Uuendatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub T 14.02.2017 kl 17.00 Kärdlas Tuuru maja saalis.

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas ühingu 2016 aasta majandusaasta aruande. Valiti uus juhatuse liige, kelleks sai Arno Kuusk - palju edu! Samuti valiti uus liige hindamiskomisjoni - Kätlyn Kaevand. Kiideti heaks koostöö ettevalmistamine Kreeka tegevusgrupiga. Kuna ei olnud laekunud ühtegi projektitaotlust, mis oleksid toetuseks soovinud ligilähedalt või üle 50 000 euro, siis see päevakorrapunkt võeti arutluselt maha.

 

Pildil: Arno Kuusk

01.02.2017

Uuendatud ja lisatud fotod ja ettekanded! Mis meid eristab lätlastest? Ei, mitte see, mida teie arvate! Hoopis lätlastel on praeguseks juba pea kümme kohalikku toidutoodet tähistatud Euroopa Liidu garanteeritud toote (GTT) tähisega, rääkimata kolmest tähistatud alkoholist ja 16 tähistusest Leedus. Meil ei ole aga ühtegi toitu veel tähistusega kaitstud, vaid Moe viin on jõudnud märgi taotluse menetluseni. Siiski hakkab tunneli lõpust paistma valgust. Hiiumaal on LEADER toetusel algatatud kuulsa hiiu viiuli (mis äraseletatult on vinnutatud lamba kints) kvaliteedikava ja mõte on ka Euroopa märki taotlema hakata. Hiiumaal toodetud sült on üks vähestest, mida tehakse päris õigel viisil.  

Enne veel, kui süldi tootjarühma koondada, tuleme kokku, et saada selgust liha töötlemise nõuetest, toidutoote märgistamisest uue seaduse valguses ning eesti süldi eripärast, ning miks on vaja kaitsta oskust sülti keeta ja kaitsta tootjat.

Kutsume EMTAK koodiga toidutootjaid ja -töötlejaid infopäevale "Eesti sült Euroopa Liitu". Lihatoodete märgistamine ja nõuded käitlemisel.

14. veebruar 2017 algus kl 12.00 – 16.00 Wabriku seminariruumis Kärdlas Vabaduse 15
Päevakava:
Jüri Lauter: toidu sh. lihatoitude märgistamine ja seadusandlus. Nõuded lihatoitude käitlemisel.
Ülle Jukk – Eesti süldi kultuur ja ajalugu,
Helgi Põllo - Hiiu süld ajalugu

Maria Tolppa - Süldi tegemine
Kaja Antons, HTÜ sült – ainuke õige Eestis esitlus ja film
Sven Rosenstok – teised lihad süldiks ja praktilised kogemused (veise-, kana-, kala- ja seenesült), degusteerimine
Aruelu, 1. novembri 2016 teabepäeva materjalid, geograafilise tähistuse ettekanne.
Korraldaja: MRÜ Hiidlaste Koostöökogu, Reet Kokovkin, 5178597, info@kogu.hiiumaa.ee

 

16.01.2017

Looduskaitsenõunik Kaja Lotman ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees Jan Ignahhin lõid eelnevate läbirääkimiste põhjal ühiste kavatsuste protokolli soovides tugevdada Keskkonnaameti ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu vahelist koostööd ja ühiseid väärtusi.

Mõlevad tunnistavad, et UNESCO Inimene ja Biosfäär programm ja sellest lähtuvad väärtused on ühiste kavatsuste aluseks.
Keskkonnaamet ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu seavad endale eesmärgid teha koostööd järgmistes valdkondades:
1. Ühiselt ellu rakendada Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästva arengu programmi ja tegevuskava link: http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/unesco/
2. Tutvustada vastastikuselt teineteise tegevusi
3. Antud protokolli aluseks olevate tegevuste puhul kasutatakse Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala logo Keskkonnaameti heakskiidul.

Hiidlaste Koostöökogu tegevusprogramm Hiiumaa integreeritud arengustrateegia näol on ainsa tegevusgrupina tähtsustanud UNESCO biosfääriprogrammi MAB oma arengusihina.

13.01.2017

Hiidlaste Koostöökogu on avaldanud 2017 aasta taotlusvoorude ajad. 15. Veebruaril alustame taotluste vastuvõttu meetmetele 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 70 000 eur) ja 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 85 000 eur). Taotlusvoor sulgub 1. Märtsil kl 24.00. Taotlemine toimub e-PRIA kaudu. Meie kasutame veel taotluste esitamiseks nn “vana“ e-keskkonda, sest PRIA  kavatseb avada täiesti uue veebipõhise taotluste vastuvõtu lehe alates 1. Märtsist.

Meetmed 3 ja 4 eeldavad uuenduslikkust ja koostööd, eeldavad teadmiste kogumist ja nende rakendamist ning saare arendamist ühiselt. Palun lugege tähelepanelikult meetmelehti Koostöökogu veebist, ja kindlasti tulge nõustamisele. Võite juba üsna pea tulla oma projektimõtet tutvustama ja taotlemise tarvis nõu saama.  Palume ette registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee. Pealegi saab taotleja nõustamisel käimise eest hindamisel lisapunkte. Meetmemahud selles voorus on suhteliselt väikesed, sestap ongi vaja oma taotlus väga täpselt läbi mõelda ja kirja panna. Palun kuni 31. jaanuarini teada anda, kui te plaanite esitada taotlust, mis läheneb summale või ületab 50 000 eurot. Vastavalt Koostöökogu strateegiale peab üldkoosolek kaaluma nii suure taotluse vajalikkust kogukonnale ja andma nõusoleku taotluse hindamiseks.

Palun tähele panna, et muutunud on ühisprojekti tegevuskava. See on tehtud kasutajasõbralikumaks ja loogilisemaks.

Nõustamised üle Hiiumaa toimuvad järgmiselt: 24 jaanuaril kl 16 gümnaasiumi auditooriumis; 25 jaanuaril kl 16.30 Kõrgessaare vallamajas; 26 jaanuaril kl 16.00 Suuremõisa lossis; 31. Jaanuaril kl 16.00 Käina vallamajas ja 1. Veebruaril kl 16 Emmaste vallamajas.