Maksetaotluse esitamine

Maksetaotluste esitamine

LEADER-projektitaotluste elluviijatel on oluline esitada maksetaotlused õigeaegselt ja valida õige e-pria keskkond.

Maksedokumentide esitamise viimane tähtaeg on investeeringuprojektidel 2 aastat ja ühisprojektidel vastavalt tegevuskavale 2 – 4 aastat pärast PRIA otsuse saamist.

Investeeringuprojekti elluviimisperioodi jooksul saab esitada kokku neli maksedeklaratsiooni ühe taotluse kohta.
Ühisprojekti elluviimisperioodil saab esitada kuni neli maksedeklaratsiooni kalendriaastas ühe taotluse kohta.

Koos maksedeklaratsiooniga tuleb esitada kulutuste tegemist tõendavad dokumendid. Loe lähemalt LEADER määruse  §43. Projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine.

Alates 2018.aastast esitatud projektide korral tuleb maksetaotlus esitada uues e-prias. Kuni 2017.aasta lõpuni esitatud projektide korral esitatakse maksetaotlused vanas e-prias. Vanasse e-priasse saate siseneda uue e-pria kaudu.

Maksetaotluse esitamisel on abiks juhend: Maksetaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs