2019 aasta üleriigilise MAK vahehindamise tulemused

  • Avaldatud: 08.03.2020

Maaeluministeeriumi tellimusel on Eesti Maaülikool valmis saanud MAK vahehindamise aruande. MAK on antud juhul on Maaelu Arengukava, mille põhjal toimub maaelu toetamine Euroopa Liidu ja Eesti riigi ühisel rahastamisel. Kuna MAK periood algas aastase nihkega, siis ka vahearuanne valmis 2019. aastal. Meile pakub erilist huvi LEADER osa sellest aruandest, mille valmimisse andis Hiidlaste Koostöökogu oma panuse nii iga-aastaste seiretulemuste kui intervjuuga aruande koostajatele kevadel Tartus. Mida siis saame teada aruandest?

Vaata lähemalt