EPKK KESKKONNAFOORUM 2021: Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad

  • Avaldatud: 16.02.2021

Muutuvad keskkonnanõuded ja kliimapoliitika toovad meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Eesmärgiga analüüsida Eesti põllumajandussektori väljavaateid muutuvate keskkonnapoliitikate tingimustes on EPKK esmakordselt korraldamas keskkonnafoorumit. Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti põllumajanduse keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkusega. Foorumil keskendume Euroopa Liidu rohelepe ja selle alamstrateegiatele, uue perioodi Eesti ÜPP strateegiakavale, mullatervisele ja veekaitsele, samuti juba täna tootjate poolt rakendatavatele keskkonnasäästlikele praktikatele.

Toimumise aeg ja koht: 2. märts 2021, veebikonverents

P Ä E V A K A V A*

9:45-10:00 kogunemine
10:00-10:05 tehnilised suunised

10:05-10:10 Avamine ja tervitussõnad – Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi kantsler
I osa
10:15-10:45 EL rohelepe – mida toob rohelepe kaasa põllumajandus- ja toidutootjale? – Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi asekantsler
10:45-11:30 ÜPP strateegiakava ja Euroopa Komisjoni ootused – kuidas Eesti sellele vastab? – Katrin Rannik, Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja
11:30-12:15 EL uus strateegia “Talust taldrikule” – väljakutsed ja võimalused – Pekka Pesonen, Copa-Cogeca tegevdirektor (ettekanne tõlgitakse eesti keelde)

Kell 12:15-12:45 lõunapaus

12:45–13:15 Agrone keskkonnaambitsioonid ja süsiniku jalajälje kaardistamine – Silver Kuus, Agrone OÜ arendusjuht
13:15–13:45 Eesti mullatervis, sh lupjamisvajadus – Valli Loide, Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur
13:45–14:15 Kas põllumees on mullasõber? – Sander Hiire, Mäemõisa OÜ taimekasvatusjuht

Kell 14:15-14:30 sirutuspaus
II osa
14:30–15:00 HELCOM tegevuskavade uuendamine ja selle mõju põllumajandustootjale – Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja
15:00–15:45 Kas veeseadus tagab piisava vee kaitse? – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

15:45-16:00 foorumi kokkuvõte ja lõpetamine
*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi

Moderaator: Raul Soodla, Jõgeva Põllumeeste Liit MTÜ juht
NB! Foorumile palume registreeruda kuni 01. märtsini SIIN

Registreerunutele saadame lingi osalemiseks 02. märtsi hommikul.

Foorumil osalemine on tasuta. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht, riina@epkk.ee tel 552 8263