LEADER toetuste teine taotlusvoor ettevõtjale ja ühistööks avaneb 22. novembril.

  • Avaldatud: 03.11.2021
  1. novembril kutsub Hiidlaste koostöökogu kokku üldkoosoleku, et anda võimalus suurte, üle 50 000 eurose toetusega projektide esitamiseks. Sama käib ka kogukonnateenuse projektide kohta – ka nendele projektidele peab üldkoosolek vastavalt rakenduskavale andma „rohelise tee“.

Koostöökogu tegevuskeskuses hakkab juba kujunema ülevaade, millised projektid vajavad suurprojektidena ja millised kogukonnateenusena üldkoosolekule esitamist.

Kui sa veel ei ole Tegevuskeskusega ühendust võtnud aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, siis nõustamise saamiseks on küll varsti viimane aeg. Juba alates 22. novembrist saab hakata sisestama taotlusi e-PRIAsse meetmetesse 1. Ettevõtete areng ja 3. Kohaturundus ja uuenduslik kogukond. Kui tahad teada, mis eelnevalt on LEADER projektitoetusega Hiiumaal tehtud, siis vaata Hiidlaste Koostöökogu lehele Toetust saanud projektid.

Meede 1_Ettevõtete areng  22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 280 000 eurot

Ettevõtjate arengumeetmes on toetuse saajateks Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ettevõtlusele suunatud projektidega. Toetust saab taotleda kuni 60% plaanitavast investeeringust. Kõige kiiremaks tööks taotluse esitamisel on praegu korrektsete hinnapakkumiste saamine. Kui investeering vajab paigaldamist või ehitamist, siis tuleb kohe võtta ühendust osavalla ehitusnõunikuga.

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond 22.11.21 – 05.12.21 meetme mahuga 137 000 eurot.

Kohaturunduse ja uuendusliku kogukonna meetmest on toetuse saajad Hiiumaal tegutsevad  mikro- ja väikeettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted, määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja kohalik omavalitsus. Siin toetuseks kuni 90% tegevustele plaanitud eelarvest. Selles meetmes on kõige kiiremaks tegemiseks partneritega kokkulepe, kes mida teeb ja ühistegevuse leppele allkirjade saamine.