Eile õhtul sulgunud taotlusvoorud täitusid projektidega

  • Avaldatud: 11.11.2022

Eile, 10.novembril vahetult enne südaööd lõppes Hiidlaste Koostöökogus tänavuste toetustaotluste vastuvõtmine.

Korraga olid avatud kaks meedet. Nii külaarendusmeede (meede 2) kui ka COVID-19 taastekava meede (meede 6) täitusid arvukate projektitaotlustega. Kui esimese puhul on investeeringuteks võimalik jagada 60 000 eurot, siis Meede 6-s oli jagada vaid mullusest voorust üle jäänud 10594.43 eurot. Neist esimene täitus pea kahekordselt ning COVID-19 taastekava meetme täituvuseks oli 160%.

Külaarenduse meetmesse laekus 11 taotlust, millega taotleti toetust kokku 115 390,96 eurot. Kõikide meede 2 projektide elluviimisel on investeeringute kogumaht 132 137,38 eurot. Külaarenduse meetmesse said projekte esitada Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsus.

Toetust taotleti õppevahendite, mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringuteks, saunateenuse arendamiseks, seltside hoonetesse investeerimiseks kui ka vanatehnika presenteerimise varjualuseks.

COVID-19 taastekava meetmesse laekus 7 projekti. Toetust taotleti kokku 16 956,94 eurot. Kõikide projekti elluviimisel investeeritaks 29 410,67 eurot.

Toetust taotleti generaatorite ostmiseks, iseteeninduse ja kontaktivabaks müügiks mõeldud lahenduste loomiseks. Toetuse maksimaalne määr saab olla kuni 60%.

Toetuse saajateks saavad olla Hiiumaal tegutsevad enne 01.03.2020 loodud mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused ettevõtlusele suunatud projektidega, et leevendada COVID 19 negatiivset mõju ja suurendada valmisolekut tulevasteks kriisideks.

Järgnevalt hindab taotlusi hindamiskomisjon, tulemused kinnitatakse ning esitatakse taotlused rahastamisettepanekuga PRIA-le. Täiendavalt peab märkima, et hinnanguliselt jõuavad projektid PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuseni 2023.aasta alguses. Tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 31. detsembril 2024.