19.aprill – Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa)

  • Toimumisaeg: 19. aprill, 2018
  • 19.aprill – Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa) koostamise töörühma kohtumine maaeluministeeriumis. Osaleb Ilmi Aksli