21-22. august – Saarte Koostöökogu juhatuse õppereis ja ühisseminarid Hiiumaal

  • Toimumisaeg: 21. august, 2019