5. veebruar – juhatuse koosolek Vabrikuväljak 1 kl 15

  • Toimumisaeg: 05. veebruar, 2020

Juhatuse koosolek 05.02.2020

Päevakord:

  1. Üldkoosoleku kokkukutsumine, üldkoosoleku materjalid ja päevakorra kinnitamine
  2. Juhatuse tegevusjuhendi ülevaatamine
  3. Lepingu sõlmimise otsustamine kodulehe tellimiseks
  4. Vahehindamise kava kinnitamine
  5. Lühike tarneahel projektijuhtimise lepingud + tarneahelad II kv teavitus, hangete vastavus seadusele
  6. Tegevuskeskuse töötajate ametijuhendid
  7. Muud teemad:; Rural Flavours ja One Belt projektikoosolekutel osalemine Soomes; Leader Liidu üldkoosoleku info; tegevuskeskuse töö Tuuru maja remondi ajal