Biosfääriala 30 juubel 17. septembril

  • Toimumisaeg: 17. september, 2020

 

 

Kutsume osalema Biosfääripäeva tähistamisele 17. septembril 2020 Hiiumaal Orjaku külamajas. Päeva teemaks on Kohalik toit biosfääri alal. Arutame toidutootmise ja -tarbimise  mõjust meie keskkonnale ning kuidas meile harjumuspärane toidusedel kujunes Eestimaal ja eesti oludes.
Ajakava:
11.30 Kogunemine ja linnupete
12.00 Avasõnad tähistamaks Lääne-Eesti Biosfääriala 30 juubelit
12.30  Mahetoidu mõju keskkonnale. Helen Arusoo, Eesti Mahe Rahvusvaheliste projektide koordinaator, loodusajakirjanik. “Mahe, öko ja orgaaniline – sõnad, mille erinevat kasutust ning tõlgendust leiab järjest rohkem. Tegelikult algab kõik mõtlemisest. See on eluviis, kus tegevused on keskkonnaga kooskõlas ja loodusega suheldakse ausalt.”
13.00  Ringmajanduse ja toit. Professor Mait Kriipsalu, Maaülikool. Kui toidujäätmed oleks riik, siis oleksid nad maailmas kolmandal kohal. Huvi jäätmekäitluse vastu on viimastel aastatel kasvanud. Millest see tuleb? Mida ootab üks või teine huvirühm jäätmekäitlusest? Milline on jäätmekäitluse seos toiduga?
Lühikese tarneahela söögipaus
14.30 Traditsiooniline Eesti toit – mida on ajaloost õppida. Ülle Jukk, Jõgevamaa kunstiajaloolasest toidukirjutaja. Minu mälus on detaile alates 70-ndate lõpupoolest, mil hakkasin maailma asjust veidike juba taipama. Isa töö kaudu jagasin õige pea, et kolhoos on edumeelsem kui sovhoos, kuid sellegipoolest on kõige aluseks inimesed, nende motivatsioon ja soov elu edendada. Võti mis selle garanteerib, ei ole miski muu kui maa.
15.00  Maitsete aasta toidupiirkond 2020 – Haapsalu ja Läänemaa. Kaja Karlson, Kodukant Läänemaa. Ligi kolmandik Läänemaa territooriumist on kaitse all, olles sellega Eestimaa kaitstavaim maakond. Loodusega ühes rütmis toimetavad Läänemaal arvukad väiketootjad, et tagada tarbijale puhas tooraine ja ehedad maitsed. Üha enam hinnatakse kohalikku, lühikese tarneahelaga toitu.
15.30 lõpetamine

Osalemisest teata söögipauside planeerimiseks kuni 11. septembrini  info@kogu.hiiumaa.ee
Info@kogu.hiiumaa.ee
Biosfääripäeva toetab:
Hiiumaa Arenduskeskus projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
Läänemaa, Jõgevamaa ja Hiiumaa LEADER koostööprojekt „Kohalik toit on tervislik ja trendikas“, 2019-2022.

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu projekt 2019 MAK 2014-2020 toetus meetmes 16.4 “Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus”

UNESCO Inimene ja Biosfäär programmi koordineerib Eestis Keskkonnaamet.

Reet Kokovkin, info@kogu.hiiumaa.ee

Kuulutus lehes