EPKK Keskkonnafoorum 2021

  • Toimumisaeg: 02. märts, 2021
EPKK KESKKONNAFOORUM 2021: Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad
 
Ettekanded leiad siit

Muutuvad keskkonnanõuded ja kliimapoliitika toovad meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Eesmärgiga analüüsida Eesti põllumajandussektori väljavaateid muutuvate keskkonnapoliitikate tingimustes on EPKK esmakordselt korraldamas keskkonnafoorumit. Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti põllumajanduse keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkusega. Foorumil keskendume Euroopa Liidu rohelepe ja selle alamstrateegiatele, uue perioodi Eesti ÜPP strateegiakavale, mullatervisele ja veekaitsele, samuti juba täna tootjate poolt rakendatavatele keskkonnasäästlikele praktikatele.

Toimumise aeg ja koht: 2. märts 2021, veebikonverents

 

P Ä E V A K A V A*

9:45-10:00 kogunemine
10:00-10:05 tehnilised suunised
10:05-10:10 Avamine ja tervitussõnad – Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi kantsler
 
I osa
10:15-10:45 EL rohelepe – mida toob rohelepe kaasa põllumajandus- ja toidutootjale? – Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi asekantsler
10:45-11:30 ÜPP strateegiakava ja Euroopa Komisjoni ootused – kuidas Eesti sellele vastab?  – Katrin Rannik, Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja
11:30-12:15 EL uus strateegia “Talust taldrikule” – väljakutsed ja võimalused – François Guerin, Copa-Cogeca strateegia „Talust taldrikule“ töörühma juht (ettekanne tõlgitakse eesti keelde)
 
Kell 12:15-12:45 lõunapaus
 
12:45–13:15 Agrone keskkonnaambitsioonid ja süsiniku jalajälje kaardistamine – Silver Kuus, Agrone OÜ arendusjuht
13:15–13:45 Eesti mullatervis, sh lupjamisvajadus – Valli Loide, Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur
13:45–14:15 teema ja esineja kinnitamisel
 
Kell 14:15-14:30 sirutuspaus
 
II osa
14:30–15:00 HELCOM tegevuskavade uuendamine ja selle mõju põllumajandustootjale – Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja
15:00–15:45 Veeseaduse muudatused ja veekaitsevöönd – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik
 
15:45-16:00 foorumi kokkuvõte ja lõpetamine
*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi
 
Moderaator: Raul Soodla, Jõgeva Põllumeeste Liit MTÜ juht

NB! Foorumile palume registreeruda kuni 01. märtsini SIIN. Registreerunutele saadame lingi osalemiseks 02. märtsi hommikul.

Foorumil osalemine on tasuta. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

 Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht, riina@epkk.ee , tel 552 8263