Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosoleku kutse 31.01.22 kell 15:00 Tuuru majas

  • Toimumisaeg: 31. jaanuar, 2022

Kutsun kokku juhatuse koosoleku 31.01.22 Tuuru majas kell 15:00

Päevakava

1. Hindamistulemuste kinnitamine Meede 1 ja meede 3 , hindamiskomisjoni juhi lühiülevaade
hindamistulemustest.

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine Veebruaris, koosoleku teemad

3. LüTa projekti arengusuunad 2022 – millised võiksid olla tegevuste peamised suunad 2022 millest lähtume projektide puhul – ettepanekud, digiturunduse valdkonna teema kas, kuidas ja mida – ettepanekud, arutelu

4. Planeeritava Baskimaa õppereisi olukord ja kulg, ülevaate teeb Reet

5. Muud teemad ( Arvutiprogrammi Outlook 375 seadistamine ja kulud eelarvele. MiPa liikmelisus. Kes sõidab Võrumaale LEADER liidu koosolekule. Reklaami ostmine Hiiumaa kataloogis.)

Verno Soosalu juhatuse esimees