Hindamiskomisjoni istung

  • Toimumisaeg: 07. detsember, 2020

Hindamiskomisjoni istung Meede 1 taotluste hindamiseks toimub kl 11.00-17.00