HKK üldkoosolek

 • Toimumisaeg: 17. mai, 2023

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 17. mai 2023 kl 17:30 Hiiumaa Pruulikojas Vabaduse 15, Kärdlas ja Teams keskkonnas. Koosoleku link saadetakse osalejatele 17. mail 2023.
Kl 17.00 on võimalik osaleda tutvustaval ringkäigul taasavatud ja uuenduskuuri läbivas majas.

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Koosoleku mandaat, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemis komisjoni valimine
 2. MTÜ Hiidlaste koostöökogu STRATEEGIA 2024–2027+. kinnitamine
 3. Strateegia 2024–2027+ esitamine heakskiitmiseks PRIAle
 4. Strateegia 2024 – 2027+ tegevuskava muutmise kinnitamine
 5. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014 – 2025 muutmine ja kinnitamine
 6. Majandusaasta 2022 aruande kinnitamine, audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine
 7. 2023.aasta rakenduskava muutmine
 8. Koostööprojekti kinnitamine
 9. Hindamiskomisjoni kinnitamine
 10. Muud küsimused

Lisainfo ja materjalid: info@kogu.hiiumaa.ee

 

Koosoleku materjalid:

Hiidlaste Koostöökogu strateegia 2024-2027+
(muudatus 17.05 kell 8.30 – tulenevalt kirjavahetusest ministeeriumiga on tabel 14. “Hiidlaste Koostöökogu eelarve jagunemine” muudetud strateegiate hindamiseks sobilikumaks.)

Lisa 1. Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonna profiil

Hiiumaa strateegia ajakava kinnitatud ja täiendatud mai 2023

Aruanne_80235929_1683531408 ; 

Audiitori_otsus; 

Revisjoni akt 2023

2023.a Rakenduskava muudatus

Läänemaaga Koostööleppe_Lisa 1 – agroturism

Läänemaaga Koostööleppe_Lisa 1 – kohalik toit

Hindamiskomisjon 2023