Juhatuse e-koosolek

  • Toimumisaeg: 22. oktoober, 2020

Päevakord:
1. Üldkoosoleku kokku kutsumine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine