Juhatuse e-koosolek

  • Toimumisaeg: 19. märts, 2020

Päevakord:

  1. Hiidlaste Koostöökogu liikme avaldus liikmeskonnast välja astumiseks ja esitatud
    liikmemaksu arve krediteerimiseks (Sipelga Teenused OÜ)