Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 09. november, 2021

Päevakord :

1. Info Leader spetsialisti ametikoha kandideerijate kohta, töövestlused

2.Üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakord

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  2. Üle 50 000 eur toetusega Meede 1 ja  Meede 3   projektitaotluste  ja kogukonnateenuse projektide lubamine hindamisele
  3. Piirkondliku arengukava 2023-2027 algatamine
  4. Muud küsimused

Muud küsimused :Jäneda infopäev 7.12 – 8.12.2021 jm.