Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 31. jaanuar, 2022

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosoleku 31.01.22 Tuuru majas kell 15:00

Päevakava:

1. Hindamistulemuste kinnitamine Meede 1 ja meede 3 , hindamiskomisjoni juhi lühiülevaade hindamistulemustest.

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine Veebruaris, koosoleku teemad

3. LÜTA tegevusplaan ja suunised – millised võiksid olla tegevuste peamised suunad 2022 millest lähtume projektide puhul – ettepanekud

4. Kohaliku liha teema arutelu ja info jagamine Verno, Priit

5. Digiturunduse valdkonna teema kas, kuidas ja mida – ettepanekud, arutelu

6. Planeeritava Baskimaa õppereisi olukord ja kulg, ülevaate teeb Reet

7. Muud teemad ( Arvutiprogrammi Outlook 375 seadistamine ja kulud eelarvele. MiPa liikmelisus. Kes sõidab Võrumaale LEADER liidu koosolekule. Reklaami ostmine Hiiumaa kataloogis.)

Verno Soosalu juhatuse esimees