Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 28. september, 2020

Juhatuse koosolek toimub kontoris kl 15.00-17.30
Päevakord:
1. Targad külad projektis osalemine
2. Juhatuse koosolekud ja suhtlemine.
3. Muud küsimused. Reklaam kataloogis.
4. Küsitluse tagasiside.
5. Strateegia ettevalmistamine järgmiseks perioodiks.