Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 15. september, 2023

Koosoleku päevakord:

  1. Uue ja vana perioodi rakenduskava
  2. Üldkoosoleku kokku kutsumine
  3. Infovahetus
    1. Kuidas läks Prantsusmaal käik?
    2. Tegevuskeskuselt kokkuvõte
  4. Muud teemad