Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 17. november, 2020

Koosoleku päevakord.
1. Tegevuskeskuse ülevaade.
2. Taotlusvooru ülevaade.
3. 2021 tegevuskeskuse eelarve kinnitamine
4. Üldkoosoleku päevakorra ettepaneku kinnitamine
5. Vahehindamise lõppraporti kinnitamine.
6. CLLD rakendamine uuel perioodil.