Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 14. detsember, 2020

Päevakord:
1.Tegevuskeskuse ülevaade.
2.Üldkoosoleku materjalide ülevaatamine
3.Juhatuse töökorra täiendamine ja kinnitamine
4.Muud teemad. Koosolekute läbiviimine elektrooniliselt.