Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 04. august, 2020
  • Asukoht: HKK kontor

Juhatuse koosolek toimub kontoris kl 15.00-17.30
Koosoleku päevakord.
1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine/uuendamine (üldkoosolek 17. augustil)
2. Vahehindamise tulemuste arutelu
3. Rakenduskava 2020 muutmine ja suunamine üldkoosolekule kinnitamiseks .
4. Rakenduskava 2021 ettepaneku suunamine kinnitamiseks.
5. Majandusaasta aruande suunamine üldkoosolekule kinnitamiseks.
6. Muud küsimused (Saaremaa õppereis ja laadal osalemine: projektid Kohalik toit trendikaks ja LüTa). Kontori ülevaade juuni, juuli tegevustest.