Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 19. jaanuar, 2021

Juhatuse veebikoosolek 14.00-15.45. Koosoleku päevakord:
1. Tegevuskeskuse tegevuste ülevaade detsember/jaanuar
2. LÜTA I kvartal tegevuste ülevaade
3. Juhatuse töökorra kinnitamine
4. Taotleja ärakuulamine Regulatory OÜ muudatuse aktsepteerimine
5. Väljaastumise avaldus kinnitamine Vaba Aed OÜ
6. Liikmekastumise avaldus kinnitamine Töömesilased24 OÜ
7. Muud küsimused
7.1. Puhkusegraafiku kinnitamine