Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 26. jaanuar, 2021

Päevakord:
1. Hiiu Hüljes MTÜ projekti muudatuse taotlus
2. SA Hiiumaa Muuseumid projekti muudatuse taotlus
3. MTÜ Hiiumaa Puidukoda liikmeksastumise avaldus
4. Leader Liidu esindaja valimine
5. Muud küsimused