LIFE projekti EC4RURAL avaseminar

  • Toimumisaeg: 09. oktoober, 2023

Lubatud LIFE-projekti EC4RURAL Eesti avaseminar toimub 09. oktoobril 2023 Tallinnas, Roseni tornis, aadressil Mere pst. 6 V korrus.

Hiidlaste Koostöökogu esindajad osalevad üle veebi.

Ürituse kestus on 13:00-17:00.

 

Projekti akronüüm EC4RURAL tähendab lahti seletatult: Energy Communities For Rural Areas (e.k. Energiühistud maapiirkondades)

Projekti partnerid:
▪ Universidade de Vigo, projekti juht (ES)
▪ Tartu Ülikool (EE)
▪ Galician Federation of Municipalities and Provinces – FEGAMP (ES)
▪ Eesti Linnade ja Valdade Liit (EE)
▪ Tartu Regiooni Energiaagentuur (EE)
▪ Sapiens Energía (ES)
▪ Eesti Leader Liit (EE)
▪ Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas (ES)
▪ Fundación Juana de Vega (ES)
▪ European Leader Association for Rural Development – ELARD (BE)

Eesti omavalitsustest on kaasatud Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi and Viru-Nigula vallad.

Hispaania poolelt osaleb projektis 22 omavalitsust. Kahe riigi peale kokku osaleb projektis seega 34 maaomavalitsust.

Projekti rahastatakse LIFE programmi alla kuuluvast puhtale energiale ülemineku taotlusvoorust (Clean Energy Transition, CET). Projekt algas 1. septembril 2023 ning kestab 4 aastat.

Koostöö tulemusel saavad Eesti ja Galicia maapiirkondade inimesed ja ettevõtted teadmisi ning innustust taastuvenergia lahenduste ja kohalike ühistute loomiseks.

Projekti EC4RURAL eesmärk on aidata süvendada ja muuta suhteid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning maakogukondade vahel, et aidata kaasa puhtale energiale üleminekule Euroopas, tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike sidusrühmade aktiivse osalemise ning tagades, et neid ei jäetaks maha. Projektiga tagatakse, et maakogukonnad oleksid osa puhtale energiale ülemineku protsessidest, mida juhivad elektrit tootvad kogukonnad, ja saavad neist kasu. EC4RURAL soodustab energiakogukondade loomist omavalitsustes, mis on Euroopas vaatamata oma rikkalikele looduslikele ressurssidele maapiirkonnana ebasoodsas olukorras. Üldised väljakutsed, nagu rahvastiku vähenemine, piiratud juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, toovad sageli kaasa maaelanike energiavaesuse, mis on tingitud praegustest kõrgetest energiahindadest.