mõttekoda 4: Euroopa Komisjoni ideekorje “Maaelu areng – maapiirkondade pikaajaline visioon 2040”

  • Toimumisaeg: 25. jaanuar, 2021

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond viib läbi on-line mõttekoja, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta.

Ideekorje mõttekodades otsitakse maaelu arengu ideid üheksale valdkonnale/teemale: (1) kliima; (2) keskonnaseisund; (3) taristu ja teenused; (4) rahvastik (struktuur ja muutused sh linnastumine); (5) sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus; (6) sissetulekud, töö, töökohad; (7) põhivajadused – toit, energia, majandus; (8) digivaldkond ja tehnoloogiad; (9) valitsemine ja kodanike kaasamine. Võimalik lisada kümnes teema või valdkond.

Jaanuaris 2021 viiakse läbi NELI ideekorje mõttekoda:

  • LEADER tegevusgruppidele (1)
  • aruka küla huvigrupile (2)
  • maapiirkonnaga seotud noortele (3)
  • Järvamaa arendajad (4)

Loe Maainfo lehelt