MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosoleku kutse N 12.05.2022 kl 14.00

  • Toimumisaeg: 12. mai, 2022

Kutsun kokku juhatuse koosoleku N 12.05.2022 kl 14.00

Päevakava:

1.Ly Johansen, Näitus „Märka metsa, naudi metsa, söö metsa!“
Orjaku rajal projekti selgituste ära kuulamine, küsimused-vastused.

  1. MTÜ Hiiukala koostööprojekti ettepanek- kohalik tooraine Hiiumaa koolides ja lasteaedades. Tuuli Tammla tuleb seda rääkima/arutama.
  2. Eelmise koosoleku teemade/otsuste arengud​ –
  3. Saabunud CV-de ja kandidaatide analüüs – ​
  4. Uue perioodi strateegia esimese koosoleku 10.05.22 esmased kokkuvõtted.
  5. LÜTA seis, tegevused, muutused. Saarlaste-Hiidlaste Tallinna poe teema ülevaade, suhtlesin Saarlastega sellel teemal
  6. Välja kuulutatud Eesti sisese õppereisi registreerumise vahekokkuvõte, kuidas huvi on olnud selle vastu .

8.      Kohalik Toit trendikaks eelarve muutuse ettepanek/arutelu kas ja kuidas teha jne

Juhatuseesimees

Verno Soosalu