Üldkoosolek 08.10.2018

  • Toimumisaeg: 08. oktoober, 2018

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE 08.10.2018


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 08.10.2018 kl 16.45 Kärdlas Tuuru maja saalis.

Kvoorumi puudumisel viiakse koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 08.10.2018 kl 17.00

Üldkoosoleku päevakord:

1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine

2. Päevakorra kinnitamine.

3. Liikmelisus LEADER Liidus

4. 2019. aasta eelarve kinnitamine

5. 2019. aasta rakenduskava kinnitamine

6. 2019.aasta tegevuskava tutvustus

5. Muud küsimused. Audiitori kinnitamine; HKK omaprojektid.

Protokoll