Hiidlaste Koostöökogu valmistub uute LEADER toetuste Hiiumaale toomiseks

  • Avaldatud: 24.08.2021

Uue perioodi LEADER  rahastuse saamiseks peab Hiidlaste Koostöökogu koostama laiapõhjalise Hiiumaa integreeritud arengukava. Euroopa maapiirkondade pikaajaline visioon näeb ette rea teemasid, mida tuleks käsitleda uuel perioodil, näiteks: kliimamuutuste mõju vähendamine, ringmajandus, kohalik toit, kogukonna koostoime, innovatsioon ja arukad külad. Meie strateegiadokumendi koostamine hakkab ametlikult peale 2022 aasta algusest, kui Maaeluministeerium saab valmis LEADER ettevalmistava määruse ja saame toetust strateegia koostamiseks. Uuel aastal asume läbi viima vajalikke tegevusi (uuringud, analüüsid), kindlasti seome valla poolt tehtud uuringud ja arengukavad (näiteks energeetika-alase arengukava) Koostöökogu strateegiaga. Kuid töö uue perioodi alguseks juba käib.

Kevadel korraldasime seirereise seni valminud LEADER toetatud projektide üle vaatamiseks. Nende reisidega alustame sügisel uuesti, et kogukonnal oleks selge pilt, mida siis meie hoolde antud rahadega tehtud on. Loodame kogukonna poolt seirereisidele rohket osavõttu, sest uute arengutega peab ju ikka kursis olema.

Kevadel algatasime lisaks kaks kohaliku toidu tootmist ja tarbimise olukorda käsitlevat uuringut. Hiiumaise maheliha tootmist ja turundust käsitleva FB küsitluse viis läbi MTÜ Hiiumaine toit. Eesmärgiks oli uurida, kas hiiumaist veise-ja lambaliha teatakse ja ostetakse? Eriti lambalihaga seoses on liikvel hulgaliselt „kasukamaitse müüte“, mis tänapäeval kindlalt enam ei kehti. Viidi läbi ka kaks lihatoodete degusteerimist (Kärdlas ja Käinas), et tarbijat julgustada. Tulemas on artikleid, nõupidamisi ja ümarlaudu. Kogu nende poolt läbiviidav projekt maksab 2270 eurot.

Teiseks tellisime jätku-uuringu 2011 aastal valminud kohaliku toidu dokumendile. See uuring oli suuresti aluseks Koostöökogu ja ka valla tegutsemiseks kohaliku toidu edendamisel. Nüüd, 10 aastat hiljem, on paras aeg teha uus ülevaade, et panna paika strateegilised suunad. Uuringu läbiviimiseks korraldatud hanke võitis 2750 euroga OÜ Pristine ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse ühispakkumine. Uuringu tulemusi tutvustatakse oktoobris.

Kuna toiduteema jääb ka uuel LEADER perioodil läbivaks teemaks, siis sellised uuringud annavad strateegia valmimisele tõhusa panuse. Kutsume üles kõiki toidutootjaid ja -huvilisi toiduteema vastu huvi tundma ja panustama uuringusse. Võta ettepanekute korral ühendust aadressil info@kogu.hiiumaa.ee.

Strateegia valmimiseks hakkame 2022 aastast korraldama avalikke töötubasid, kuhu on oodatud kõik hiidlased. Samuti saame tellida analüüse ja kokkuvõtteid LEADER toel tehtud eelmise perioodi saavutustest, et saaksime oma strateegiat sihtida täpsemalt vastavalt Hiiumaa vajadustele.