LEADER 2021 taotlusvoorude heaks kiidetud projektid kinnitatud

  • Avaldatud: 09.02.2022

2021 aasta lõpus kuulutas Hiidlaste Koostöökogu välja taotlusvoorud meetmetele Meede 2 Külaarendus toetust saanud projektid, 6 COVID-19 taastekava meede ning 1. Ettevõtete areng, 3. Kohaturundus ja uuenduslik kogukond. Kõik rahastuse saanud projektid on veebis nähtaval siin

Projekti ellu viimist alustades soovitame – tulge tegevuskeskusesse konsultatsioonile! Kindlasti on määruses paragrahve, mida tuleb mõttega lugeda, et mitte eksida ja raha kaotada. Koostöökogu nõustajad saavad teid aidata.

Taotlust ellu viies ärge unustage projekti tähistamist!
• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

NB! Toetuse saajal on kohustus pärast projekti elluviimist koostada ja esitada lühikokkuvõte projekti tulemustest koos fotodega avaldamiseks Koostöökogu kodulehel, ning esitada seireandmed.