Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted

  • Avaldatud: 19.03.2021

NELJAPÄEV 18. märts 2021 tegi MAAELUVÕRGUSTIK youtuubis otseülekande veebinarist: Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted. Sellele eelnes kuus töötuba, kus püüti lahti mõtestada maaelu teelahkmeid ja viise, kuidas elu maal oleks tulevikus parem. Pikaajalise visiooni mõttekodade tulemustest ülevaate vebinari esinejad:

LEADER mõttekoda – Reet Kokovkin – Hiidlaste Koostöökoda
Arukate külade mõttekoda – Kadri-Aija Viik – Lähkma-Saunametsa Külaselts, Pärnumaa
Noorte mõttekoda – Karl Kirt – Tõrva Raadio / MTÜ Tõrva Noorte Liit
Järvamaa mõttekoda – Riina Trumm – Lõuna Järvamaa Koostöökogu
Maaturismi mõttekoda – Anneli Kana, MTÜ Eesti Maaturism

Arutelu juhtis Ave Bremse Maaeluvõrgustikust

Arutelu ülekanne on järelvaadatav

ettekande slaidid on siin

Ideekorje kõikide mõttekodade kokkuvõtted:

  1. LEADER tegevusgrupid 
  2. Arukad külad  
  3. Noored 
  4. Järva maakond 
  5. Maaturismi grupp