Seirereisijad nägid projekte Kärdla ja Kõrgessaare osavaldadest

  • Avaldatud: 26.04.2023

Vastavalt päevakavale:

 

„Kontaktivaba ladu“ – OÜ HIIU AUTOTRANS

Projekt leidis rahastust HKK meetmest „6 COVID-19 taastekava meede“. Kohapeal võttis meid vastu Hiiu Autotransi juhatuse liige Anu Pielberg. Ta selgitas, et COVID – 19 viiruse levik tõi ettevõttele kaasa suurte muutuste vajaduse. Tööde maht suurenes, tekkis vajadus inimesi eraldada ja vähendada kontakte ning luua uus dokumendihaldus lahendus.

OÜ Hiiu Autotrans projekt sisaldas erinevaid tegevusi alates nutiseadmete, kaamerate ja tõstuste soetamisest ja paigaldamisest kuni kullerite tööruumide laiendamise ja laopõranda tolmuvaba kõvenduse kihi valamiseni. „Vajadus oli ehitada eraldi kliendiruum, et inimesed saaksid erinevates tubades olla,“ rääkis Pielberg. „Vaja oli kaameraid, et logistikud saaksid vaadata, kus kaup asub ja et klienti oleks võimalik kontaktivabalt juhendada.“

Kogu projekti maksumus oli lõpuks 18 678,05 eurot, millest toetus 9606,34 eurot.

Betoontoodete valurakis ja veebipood“- CONCRETE PRODUCTS OÜ

Meede 1: „Ettevõtete arengust“ toetust leidnud projekt oli betoonist mööbli fassaadi sarja Froncrete seeriatootmiseks vajaliku põhivara soetamiseks. Lisaks loodi Froncrete veebipood. Projekti kogumaksumus oli üle 40 000 euro ning LEADER-toetust oli 24 114,60 eurot.

Kohapeal võttis meid vastu ettevõtte juhatuse Viljar Kallaste. Ta tutvustas Concrete Productsi tootmist ja erinevaid tooteid, mida toodavad. „Kui Froncrete toodete turg on peamiselt Eesti, siis tasapinnad lähevad eelkõige Rootsi,“ rääkis ta. Aga lisaks seeriatootmisele tegeletakse ka eritellimuste ja väiksemate projektidega.

„Kärdla sadama teenuste parendamine kogukonna ja külaliste jaoks“ – SIHTASUTUS HIIUMAA SADAMAD

Kärdla sadamas võttis saabunud seirehuvilisi vastu juhatuse liige Liina Härm. Projekti, mille toetus oli  20 461,75 eurot, tulemuseks oli suurema pinnaga spetsiaalse puitslipi rajamine noorpurjetajatel ja teenindusvõimaluse parandamine sadamas. Soetati vajalikku tehnikat ja mööblit. Lisandunud on kohalike toodete (meened, käsitöö, toidukaubad) müük. Härm selgitas, et kaubavalikut on kavas veel timmida, et leida head tasakaalu ja õigeid tooteid, mida sadamasse saabunutele pakkuda.

„Luidja Tsirkusetalu residentuur“- EESTI TANTSU- JA TSIRKUSETERAAPIA LIIT

Luidjal asuva talu hoovis võttis meid vastu Tsirkusetalu eestvedaja Helena Ehrenbusch. Residentuuri projekt on rahastatud meetmest 3 „Uuenduslik kogukond“. LEADER projektiga soetati tsirkusetelk, ehitati välikäimla ja korraldati mobiilselt tsirkusetegevusi. Projekti toetus oli sellel 17 912 eurot.

Ehrenbusch rõhutas, et nende koostööpartnerid on suures osa sotsiaalhoolekande- ja haridusasutused. Telki kasutatakse kas kohapeal erialase töö tegemiseks või mobiilsena. Nii on neil võimalik kergelt luua loomiseks vajalik koht. Lisaks aitab telgirent katta muid ettevõtmistega seotud kulusid. „Mikroettevõtjana oli see projekt väga oluline ja eluliselt tähtis,“ rääkis ta. „See andis lisavõimalusi.“ Lisaks sellele projektile on Tsirkusetalul käimas uus LEADER-projekt „Luidja tsirkusetalu residentuuri KULTUURIPARK“.  Sellega luuakse kultuuripargi visioon, viiakse läbi töötubasid ja metsade alla rajatakse mänguplatse ja installatsioone.

„Majutushoone õhksoojuspumpade paigaldamine“- OÜ MAXIMUS CONSULT

Päeva viimaseks kohaks oli hooaja alguseks valmistuv Tahkuna Puhkekeskus. Juhatuse liige Virgo Roasto sõnul tuleb igal aastal tagasi investeerida ja uuendada, et külastajad tahaksid naasta ja oleksid rahul. Tahkuna Puhkeskuses on üle 80 voodikoha. Metsa all on ridamisi majakesi.

Maximus Consult-i seiratav LEADER-toetus on tulnud HKK strateegia meetmest 6 ehk „COVID-19 taastekava meetmest“. 2569,49-eurone toetus läks selleks, et parandada õhuvahetust puhkemajades, kaasajastada küttesüsteemi ja võimaldada hoone kasutamist ka talvisel perioodil.

Covid kriisist tulenevalt oli Tahkuna Puhkekeskuse kasutus hooajavälisel perioodil oluliselt suurenenud. Ventilatsioon on rajatud osaliselt. Kuluefektiivsuse tõstmiseks ja õhuvahetuse parandamiseks vahetasid nad küttesüsteemid kaasaegsete kaugjuhitavate õhksoojuspumapde vastu neljas majas.