Selgusid LEADER-meetmete 2 ja 6 toetuste esialgsed taotlemise numbrid

  • Avaldatud: 25.10.2021
  1. oktoobril selgusid LEADER-meetmete 2 Külaarendus ja 6 Covid19-kriisi toetuste esialgsed taotlemise numbrid. Miks esialgsed? Sest pühapäeva õhtul e-PRIA jooksis kinni ja viis taotlejat ei saanud oma taotlust esitada. Peame läbirääkimise PRIAga, et need taotlejad ikka saaksid oma taotlused esitada. Sestap veelkord meie soovitus: interneti maailm on täis ootamatusi – ära jäta taotluse esitamist viimasele hetkele!

Koos läbirääkimiste all olevate taotlustega laekus meetmesse 2 kokku 13 taotlust kogusummas 512 273,67 eurot, ehk siis meede täitus 170,76% ülelaekumisega. Keskmine taotluse suurus on 39 405,67 eurot.

Meetmesse 6 laekus (samuti koos läbirääkimiste all olevate taotlustega) kokku 19 toetustaotlust kogusummas 134 093,47 eurot, mis teeb täituvuseks 92,68%. Mis tähendab, et järgmisel aastal peame avama meetme suuruses 10 593,73 eurot. Võibolla tuleb sellest taotlusvoorust midagi meetmesse tagasi, mille peale ei saa aga kindel olla.

Kui selgub vaidlusaluste taotluste saatus, saame hakata tegelema järelepärimistega. Esmapilgul ilma järelepärimisteta ei saa, sest ikka on puudu üks või teine dokument.

Järgmiseks tuleb valmistuda hindamiseks. Hindamise korra kohta võid lugeda https://kogu.hiiumaa.ee/abiks-taotlejale/taotluse-hindamine/, hindamine ise toimub eeldatavalt jaanuari alguses. Võtame taotlejatega ühendust.

Juba on käimas meetmete 1 Ettevõtjate ja 3 Ühistegevus nõustamine. Meetmed 1 ja 3 avanevad 22. novembril ja taotlusi saab sisestada kuni 5 detsembrini. Jälle paneme südamele – ärge jätke taotluse sisestamist e-PRIAs viimasele hetkele – te ei pruugi saada taotluse esitamiseni!

  1. novembril kutsume kokku MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku, kes peab vaagima kogukonnateenuse ja suurte, üle 50 000 euroste projektide saatust – kas need on piisavalt vajalikud kogukonnale, et neid lubada hindamisele. Kes plaanib esitada suurt taotlust, siis palume kiiremas korras tulla tegevuskeskusesse konsultatsioonile. Nõustamisele saad registreeruda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee. Juba praegu teame, et tulemas on väga huvitavad projekte.

Avanevate meetmete kohta saad lugeda lehelt kogu.hiiumaa.ee ja küsida info@kogu.hiiumaa.ee.

Jääme terveks!