Uued arendused, mis puudutavad taotleja ja PRIA vahelist suhtlust e-PRIA kaudu.

  • Avaldatud: 04.03.2021

Töökeskkondadesse läksid järgmised kliente puudutavad ESP (elektroonilise suhtlemise projekt) arendused:

1) Taotleja saab talle koostatud dokumendi kohta automaatse teavituse e-posti. Teavitusele on lisatud ka dokumendi fail, va järelepärimise korral, kui dokumendi nägemiseks tuleb kliendil minna e-PRIAsse.

2) Taotlejal on võimalik tema enda esitatud ja PRIA poolt talle koostatud dokumente e-PRIAs näha menüüpunkti Dokumendid alt. NB! Klient näeb kõiki enda poolt uue e-PRIA kaudu esitatud dokumente olenemata registreerimise ajast. PRIA koostatud ja taotleja poolt muul viisil (paber, e-kiri) esitatud dokumente kuvame esialgu kliendile välja tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2021.

3) Kui dokumendile on seatud vastamise tähtaeg ja PRIA soovib vastust kirjana, siis saab taotleja saata vastuskirja meile e-PRIA kaudu. Olenemata sellest, kas vastust ootame MATSi, MAITu või TAKSis menetletava meetme osas.

Tegemist on arendustega, mis puudutab taotleja ja PRIA vahelist suhtlust. Tegevusgrupi/algatusrühma ja taotleja vahelist suhtlust puudutavad sarnased arendused on ka tegemisel ja anname teada, kui need ka töökeskkonda lähevad.

Piret Ilves,
Teenuste juht
PRIA arengutoetuste osakond
737 1268