Strateegia muutmise töörühmad alustasid tööd

  • Avaldatud: 12.05.2021

UUENDATUD!

Meetmete uuendamise töörühmad on usinalt koos käinud, esimene arutlustering on läbitud. Arutelude tulemusel tehtud ettepanekud on viidud meetmelehtedesse sisse (vaata allpool). Loe neid tähelepanelikult ja tee oma mõtted teatevaks aadressil info@kogu.hiiumaa.ee.

Järgmised koosolekud on järgmiselt: COVID meetme töörühm saab teist korda kokku 26. mail kl 14 Tuurus. Rahvakoosolekud roimuvad 27. mail kell 17 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses, 31. mail kell 17 Pühalepas, Hellamaa Perekeskuses, 01. juunil kell 17 Kärdlas, Hiiumaa vallamajas, 02. juunil kell 17 Emmaste Noortekeskuses, 03. juunil kell 17 Käina vallamajas

Rahvakoosolekute jooksul loodame sinu kui ettevõtja mõtetele eelkõige COVID taasterahastu meetme loomiseks. Raha on kokku ca 140 000, ootame ideesid ja vajadusi, et edaspidi oleks kriisiaega kergem taluda ja kliente paremini teenindada.

Et Hiiumaa ettevõtjad, vabaühendused ja ka vald saakisid 2021.a sügisel toetust LEADER meetmest, peab 18. juuni üldkoosolek vastu võtma Hiiumaa integreeritud arengustrateegia muudatused. Nimelt on Euroopa Liit otsustanud struktuurifondide järgmise perioodi rahastuseelarvest kahe aasta vahendite kasutamine tuua ettepoole, et juba aastatel 2021 ja 2022 oleks võimalik toetusi LEADER meetmest saada. Strateegia muutmiseks moodustas Koostöökogu juhatus mitmeid töörühmi, millega need, kes soovivad panustada, võivad liituda. Eraldi meede on uus toetus ettevõtjatele, kes COVID pandeemia tõttu on kas kannatada saanud või oskavad ettepoole vaadates võtta ette tegevusi, et vältida järgnevatel aastatel pandeemiast kahju saamist. Töörühmad on alljärgnevad:

1) Hindamiskriteeriumite töörühm, vedaja Anu Pielberg, liikmeteks kutsume hindamiskomisjonides osalenuid.
2) Meetmete disaini töörühm, vedajad Ilmi ja Reet, komisjoni liikmed Triinu Schneider, Sven Kriggulson ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
3) Kogukonnateenuste töörühm, vedaja Sven Kriggulson, liige Monika Pihlak ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
4) Covid taastekava meetme töörühm, vedajad Ilmi ja Reet, liikmed Anu Pielberg, Monika Pihlak ja soovi avaldavad kogukonnaliikmed.
5) Strateegia eesmärkide, mõõdikute, sihttasemete, rahastamiskava, suurprojektide taseme jm muutmise töörühm, vedaja Sven, Ilmi liige, juhatuse liikmed kõik kaasas.

Töörühmade ajakava vaata Koostöökogu veebilehe kalendrist. Kes soovivad liituda, palun andke endast teada info@kogu.hiiumaa.ee

Tegevuskeskus töötas meetmed lähtuvalt olemasolevast strateegiast eelnevalt läbi, et teha töörühmade töö kergemaks. Ettepanekud on dokumendil märgitud kollase ja punasega. Pane tähele, et need dokumendid on alles töös, sina võid meetmete disainis kaasa rääkida. Meetmed jõustuvad, kui Üldkoosolek need kinnitab.

Meede 1_Ettevõtete areng

Meede 2 Külaarendus

Meede 3 Kohaturundus ja uuenduslik kogukond

Meede 3 muudatused

Meede 6. COVID-19 taastekava meede

Strateegia dokument muudatustega 31 05 21

2022. aastal alustame tööd järgmise perioodi strateegia koostamisega, millesse kutsume panustama kõiki hiidlasi.