Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelud

  • Avaldatud: 18.05.2021

Kutsume avalikele koosolekutele uuendatud valla arengukava 2035+ tegevuskava ja Leader arengustrateegia muudatuste ning uute toetusvõimaluste tutvustamiseks.

27.05.21 17:00 – 18:00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses
31.05.21 17:00 – 18:00 Hellamaa perekeskus, Tempa küla, Hiiumaa
1.06.21 17:00 – 18:00 Kärdla vallamaja volikogu saal, Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa
2.06.21 17:00 – 18:00 Emmaste noortekeskus, Hiiumaa
3.06.21 17:00 – 18:00 Käina vallamaja, Hiiu mnt 28, Käina , Hiiumaa

Uuendatud arengukava tegevuskava eelnõu projekti ja laekunud ettepanekud leiate valla kodulehelt https://vald.hiiumaa.ee/arengukava

Leader strateegia materjalid leiab Hiidlaste Koostöökogu lehelt https://kogu.hiiumaa.ee/2021/strateegia-muutmise-tooruhmad-alustasid-tood/

Hiidlaste Koostöökogu