7.oktoobril toimub HKK üldkoosolek

  • Avaldatud: 23.09.2022

07. oktoobril 2022 kell 17:30 algab Käinas Tuuletorni elamuskeskuses 0-korrusel ehk Veealuses maailmas Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek.

Seekord on päevakorras:

  1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
  2. Hiidlaste Koostöökogu 2023. aasta eelarve kinnitamine
  3. Rakenduskava 2023 kinnitamine
  4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
  5. Strateegia vaheversiooni kavandi ja tegevuskava kinnitamine
  6. Hindamiskomisjoni kinnitamine
  7. Koostööprojekt „Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes“ kinnitamine
  8. Muud küsimused

Koosoleku materjalid avaldatakse jooksvalt Hiidlaste Koostöökogu veebivärava teadete osas.

Need liikmed, kes kohapeale tulla ei saa, saavad liituda Teamsi keskkonnas. Koosoleku link saadetakse toimumise päeval.

Rohkem infot saab küsida meililt info@kogu.hiiumaa.ee.