HKK üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 07. oktoober, 2022

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 07. oktoober 2022 kl 17:30 Tuuletornis, Mäe 4, Käina  ja Teams keskkonnas. Koosoleku link saadetakse osalejatele 07. oktoobril.2022

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
  2. Hiidlaste Koostöökogu 2023. aasta eelarve kinnitamine
  3. Rakenduskava 2023 kinnitamine
  4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
  5. Strateegia vaheversiooni kavandi ja tegevuskava kinnitamine
  6. Hindamiskomisjoni kinnitamine
  7. Koostööprojekt „Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes“ kinnitamine
  8. Muud küsimused

Lisainfo: info@kogu.hiiumaa.ee

Koosoleku materjalid:

2. Eelarve

3. Rakenduskava 2023

4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine

5. 2023–2027 strateegia vaheversioon;   2023–2027 strateegia Lisa 1. Tegevuspiirkonna profiiltegevuskava

OÜ Cumulus Consulting – Jaan Urb – esitlus

6. Hindamiskomisjon

7. Koostööprojekt Hiiukalaga

 

Muu:

Kuulutus Hiiu Lehes

 

Pildid üldkoosolekult:

Üldkoosoleku protokoll 07.10.22